Avhandlingsproduktion

Omslag - Sammanläggningsavhandling

Riktlinjer

Kommunikationsavdelningen vid Uppsala universitet har tagit fram en ny visuell identitet för omslaget till Sammanläggningsavhandlingar. De nya visuella identiteterna gäller från 1 januari 2023.

Framsidan av omslaget:

  • Bilder kan inte täcka hela sidan
  • Bredd på bilder är begränsad. Maxstorlek 125 x 148,5 mm.
  • Inget sigill
  • Ingen bakgrundsfärg

Baksidan av omslaget:

  • Inga bilder
  • Inget sigill
  • Ingen bakgrundsfärg