Avhandlingsproduktion

Digitalisera din äldre avhandling

En stor del av Uppsala universitets vetenskapliga produktion innan 2003 finns inte i digital form. Biblioteket erbjuder dig som har disputerat vid Uppsala universitet hjälp att digitalisera din doktorsavhandling och göra den öppet tillgänglig i DiVA. Den blir då även sökbar i bland annat LIBRIS, SwePub och Google Scholar.

Vi behöver ditt godkännande för att kunna digitalisera och publicera din avhandling. Ladda ner avtal för godkännande för digitalisering och publicering.
Överenskommelsen är möjlig att signera digitalt. I annat fall, skriv ut, skriv under, scanna eller fota av. Skicka sedan via e-post till fraga.biblioteket@ub.uu.se

Erbjudandet gäller ej licentiatavhandlingar.