Avhandlingsproduktion

Tryckning

Hur många böcker ska jag trycka?

Antal tryckta exemplar varierar från serie till serie. Ta kontakt med din handledare eller serieredaktören/ institutionssekreterare för mer information om vad som gäller för din serie. Publicerar du en monografi- eller sammanläggningsavhandling som ges ut i en av institutionens egna serier kontaktar du din institutionssekreterare för mer information.
 

Vad kostar det att trycka en avhandling?

I vår prislista kan du se olika kostnadsförslag och och kostnader för våra tjänster.
 

Vem gör omslaget till avhandlingen?

Avhandlingsproduktion hjälper till med att sätta ett omslag till avhandlingen.
 

Får omslaget se ut hur som helst?

Omslaget måste sättas inom ramen för Uppsala universitets visuella identitet. Läs mer om den visuella identiteten på kommunikationsenhetens webbsidor.
 

Ska avhandlingen innehålla en sammanfattning på svenska?

För information om vad som skall ingå i din avhandling kontaktar du din institutionssekreterare.