Avhandlingsproduktion

Informationsmöte

Detta möte är för dig som har begärt en tidsplan och ska skicka din avhandling till Avhandlingsproduktion inom 4–5 veckor. Vi rekommenderar att alla ska delta för att göra processen så smidig som möjligt.

Under mötet får du information om hur du förbereder din avhandling för produktion. Du får veta vad du bör tänka på vad gäller kvalitet på bilder och figurer. Vilka olika alternativ för omslaget som finns. Du kommer också få information om spikning och registrering i DiVA.