E-böcker

Gale Virtual Reference Library

Vad kan jag göra med materialet?

Kopiering/utskrifter: Det finns ingen begränsning på utskrifter. En del artiklar kan du spela in till ljudfiler och ladda ned till MP3-filer.
Nedladdning: Du kan ladda ned dokumenten antingen i HTML eller PDF. Bilder kan inte laddas ned oavsett vilket format du använder. Men i HTML-filer kan du skapa en länk till originaldokumentet.
Fjärrlån mellan bibliotek: Nej.