E-böcker

Ebook Central

  • E-böcker på Ebook Central kan ha olika antal användare. Många böcker har obegränsat antal användare medan andra är begränsade till 3 eller 1 samtidig användare.

Vad kan jag göra med materialet?

Kopiering/utskrifter: Om inte förlagen har andra begränsningar får du kopiera 20% och skriva ut 40% av en bok. Samma begränsningar gäller för böcker du läser offline.
Nedladdning: De flesta böcker kan du ladda ned och ha i 21 dygn. Men en del kan du bara ha i ett dygn. On du läser boken online behöver du inga plug-in. Vill du ladda ned boken till din dator behöver du ha Adobe Digital Editions installerat. Du behöver även installera appen Adobe Digital Editions för att kunna ladda ned till mobila enheter.
Fjärrlån mellan bibliotek: Nej.
Övrigt: Innehålllet i ebook Central ändras ibland. Mer information om Ebook Central