E-böcker

EEBO - Early English Books Online

Vad kan jag göra med materialet?

Kopiering/utskrifter: Du får skriva ut hela böcker.
Nedladdning: Du får ladda ned hela böcker som PDF-filer till din dator. som. Böckerna kan även överföras till en e-boksläsare.
Fjärrlån mellan bibliotek: Nej.