E-böcker

ECCO - Eighteenth Century Collections Online

Vad kan jag göra med materialet?

Kopiering/utskrifter: Du får som mest skriva ut  250 sidor per session. Om du vill använda  bilder ur ECCO i ditt eget material  är det mycket begränsat och kräver tillåtelse.
Nedladdning: Du kan ladda ned 250 sidor till PDF-filer vid varje tillfälle.
Fjärrlån mellan bibliotek: Nej.