E-böcker

Knovel

Vad kan jag göra med materialet?

Kopiering/utskrifter: Du får skriva ut 10 % eller 25 sidor.
Nedladdning: Kapitel kan laddas ned som PDF-filer.
Fjärrlån mellan bibliotek: Nej.