Högskolepedagogik

Kontakt

Enheten för universitetspedagogik

Besöksadress: Blåsenhus, von Kraemers allé 1A

Postadress: Box 2136, 75002 Uppsala

E-post: kvalitetsutveckling@uadm.uu.se

Webbplats: Avdelningen för kvalitetsutveckling, Pedagogisk utveckling, Konferenser, kurser och seminarier

Enhetschef: Ulrika Svalfors, ulrika.svalfors@uadm.uu.se, tel. 018-471 1003
Bitr. enhetschef: Henrik Viberg, henrik.viberg@uadm.uu.se, tel. 018-471 1504
Koordinator för konsultationer: Suzanne Pathkiller, suzanne.pathkiller@uadm.uu.se, tel. 018-471 5764