Medie- och kommunikationsvetenskap

Lagar, lagförslag och utredningar

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Du hittar dessa i till exempel Riksdagens databas.

Utredningar och lagförslag finns bland annat på regeringens webbplats.

I sök- och skrivguiden Juridik får du mer tips om hur du hittar rättskällor.