Medie- och kommunikationsvetenskap

Radio/TV

EUscreen
EUscreen erbjuder gratis online-tillgång till video, stillbilder, texter och ljud från europeiska programföretag och audiovisuella arkiv. Utforska ett utvalt innehåll från tidigt 1900-tal fram till idag.

Svensk mediedatabas (SMDB)
Svensk mediedatabas är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här hittar du uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier från 1979 och framåt. De audiovisuella samlingarna är bara tillgängliga för forskning. Du behöver därför ansöka om ett användarkonto i SMDB. Material kan lånas in till Uppsala universitetsbibliotek.

UR access: TV- och radioprogram
UR access innehåller ca 17000 TV- och radioprogram från Utbildningsradion.

Nyhetsbyråer

Ett urval nyhetsbyråer

Fler nyhetsbyråer via Inetmedia.