Medie- och kommunikationsvetenskap

Metod

På Ekonomikums bibliotek finns flera hyllor med metodböcker. Här är några av dem:

  • Metod & Uppsats
  • 001.42 Forskningsmetodik allmänt

  • 300.72 Samhällsvetenskap: forskning och metodik

  • 302.23072 Medier - kommunikation: forskning och metodik

  • 808 Retorik, stilistik, redigeringsteknik, vetenskapligt skrivande