Systematiska översikter

Analysera ditt sökresultat

Börja med att se över sökresultatet för att avgöra om det finns behov av att förbättra eller ändra din sökning. Du kommer förmodligen att behöva justera din sökning flera gånger innan du är nöjd med resultatet.

I de flesta vetenskapliga databaser finns möjlighet att välja så kallad avancerad sökning där du har större möjligheter att förbättra din sökning. Du kan till exempel välja vilka fält du vill att dina sökord ska finnas i, så som titel, abstract eller ämnesord. 

Får du för få träffar?

  • Se över dina sökblock, behöver du ta bort något block? Ju fler sökblock du inkluderar, desto smalare blir din sökning. 
  • Behöver du lägga till några synonymer eller trunkera något sökord för att bredda sökningen?

Får du för många irrelevanta träffar?

  • Behöver du lägga till ytterligare sökblock som gör sökningen mer specifik?
  • Kan du ta bort några synonymer, ändra trunkeringar eller göra en frassökning för att göra din sökning smalare?

Tänk på att det inte innebär att det är något fel på din sökning om du får träffar som inte är relevanta. Det är helt i linje med att göra en systematisk sökning. Det viktiga är att sökningen också fångar upp de träffar som är relevanta och att den totala mängden träffar är hanterbar. Ett sätt att granska din sökning är att testa om eventuella artiklar du redan hittat finns med i resultatlistan.

Läs mer om hur du kan förbättra din sökning med hjälp av olika söktekniker i guiden om sökteknik

Riktlinjer för validering

En bra riktlinje är att ungefär 10 % av resultaten i din sökning ska vara relevanta för din fråga. Då har du en bra balans mellan en bred och en specifik sökning. 

För att testa detta på din sökning i en databas, sortera träffarna efter publikationsdatum och gå igenom de första 200 träffarna ytligt. Det räcker att titta på titel (och vid behov abstract) för att göra en snabb bedömning av relevansen. Anteckna hur många som är relevanta och räkna ut procentandelen.