Systematiska översikter

Vad är en systematisk sökning?

Den här guiden riktar sig dig som ska göra en systematisk översikt. En sådan översikt följer en strikt metod och är i regel mycket omfattande. Du kan använda delar av denna metod och göra din sökning mer strukturerad även om du inte kommer att genomföra alla steg. 

En systematisk översikt är en litteraturöversikt som genom en transparent process försöker identifiera, värdera, välja ut och sammanställa all tillgänglig forskning inom ett avgränsat ämnesområde eller forskningsfråga. Inför en systematisk översikt är det viktigt att litteratursökningarna är ämnesuttömmande och ansatsen är att ta alla resultat i beaktande.

Vilken typ av översikt passar mig?

Processen att göra en systematisk översikt

Nedan visas en modell av processen att genomföra en systematisk översikt, från att bestämma ämne till publikation. 

 

Illustration av Jessica Kaufman, Cochrane Consumers & Communication Review Group, Centre for Health Communication & Participation, La Trobe University, 2011. CC-BY-SA