Systematiska översikter

Protokoll

En översikt blir mer tillförlitlig om det finns ett protokoll registrerat som beskriver hur översikten kommer att utföras. När tillvägagångssättet är bestämt på förhand minskar risken för bias och risken för selektiv rapportering i den slutgiltiga publikationen. Protokoll minskar också risken att flera väldigt liknande översikter produceras parallellt utan kännedom om varandra. Protokollet kan publiceras i till exempel:

Riktlinjerna PRISMA

Standard för att rapportera en systematisk översikt är att följa PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Genom att rapportera enligt PRISMA ser du till att uppnå minimum för att studien ska gå att replikera. PRISMA Statement består av en checklista och ett flödesdiagram och kan kompletteras med specifika checklistor för till exempel protokoll och sökning.