Systematiska översikter

Använd flera databaser

Du bör använda två eller fler databaser för att minska risken att missa relevanta artiklar. Genom att kombinera olika databaser minskar också risken för snedvridning, bias, i resultatet. Välj relevanta ämnesspecifika databaser och komplettera med någon ämnesövergripande databas, exempelvis Web of Science eller Scopus. 

Du hittar databaser i listan Databaser A–Ö där du kan sortera dem efter ämnesområde. Du kan även använda dig av sök- och skrivguider för olika ämnen för att få tips på passande databaser. 

Anpassa sökningen till dina olika databaser

Det går inte att använda exakt samma sökning i alla databaser, utan du måste anpassa den till de olika databaserna. Specialtecken kan exempelvis tolkas olika av olika databaser. Generellt sett är det bäst att börja med att söka i den databas som har den mest välutvecklade indexeringen för ämnet och sedan "översätta" sökningen till resterande databaser. 

Fastän du behöver modifiera sökningen för att den ska fungera i olika databaser ska du inte ändra sökningen i onödan. De olika sökningarna bör motsvara varandra så gott det går.