Systematiska översikter

Handledning i systematisk sökning

Biblioteket erbjuder handledning för dig som ska göra en systematisk översikt och är anställd vid Uppsala universitet eller Region Uppsala.

Vi stöttar i forskningsprocessen, formulerandet av forskningsfrågan och vägleder i litteratursökningen.

Boka sökuppdrag

Biblioteket gör sökuppdrag inför systematisk översikt eller scoping review för dig som är anställd vid Uppsala universitet eller Region Uppsala. Tjänsten är kostnadsfri. 

Om du beställer ett sökuppdrag hjälper vi dig med att finslipa frågeställning, inklusions- och exklusionskriterier, ger förslag på databaser, resurser och screeningverktyg och vägleder i de olika stegen i arbetet med den systematiska översikten. Vi utför sökningarna i de överenskomna databaserna och levererar sökdokumentation samt sökresultat i det format du önskar.