Systematiska översikter

Utforma en sökstrategi

Utgångspunkten för en systematisk sökning är en en väl avgränsad och tydlig forskningsfråga. För att skapa en sökstrategi börjar du alltid med att plocka ut forskningsfrågans huvudbegrepp. Utifrån dessa begrepp skapar du sökblock som utgör grunden för din sökning.  

  • Använd många olika sökord för samma koncept. Använd en kombination av egna sökord (fritextord), nyckelord och databasspecifika ämnesord (thesaurus, kontrollerade ämnesord). Försök hitta alla tänkbara synonymer. Undvik dock, om möjligt, vanliga ord med många betydelser. 
  • Testa din sökstrategi. Det är en god idé att testa hur många nya träffar nya sökord genererar. Vi rekommenderar också att du testar hela din sökstrategi innan du färdigställer den för att försäkra dig om att den täcker och inhämtar den förväntade informationen. Denna procedur, som ibland kallas scoping, ger också en fingervisning om mängden information är hanterbar inom ramen för projektet. 
  • Dokumentera din sökning allteftersom, både vilka sökord du använt och hur de har kombinerats.
  • Sök i flera databaser. Det innebär att du måste göra vissa anpassningar av din sökstrategi beroende på hur de olika databaserna fungerar. 
  • Var försiktig med filter för att inte riskera att utelämna relevanta resultat.

Hitta sökord

Arbetet med att hitta alla relevanta sökord är en viktig del av den systematiska sökningen. Det är ofta bra att börja med en testsökning (kallas ofta en scoping search) där du använder de ämnesord och synonymer du redan känner till. Sökningen ger  en uppfattning om hur mycket som finns skrivet om ditt ämne och vilka sökord som fungerar. Genom att ögna igenom igenom titlar, abstract och ämnesord hittar du oftast fler relevanta sökord. 

Du bör också identifiera några centrala studier om ditt ämne, så kallade nyckelartiklar. Nyckelartiklar är artiklar som så nära som möjligt motsvarar din forskningsfråga. Du kan använda dina nyckelartiklar för att bygga upp din sökstrategi och hitta relevanta sökord. Undersök vilka termer som används i nyckelartiklarnas titlar och abstract, samt med vilka ämnesord artiklarna indexerats. Du kan senare också använda dina nyckelartiklar för att testa din sökstrategi. Om inte nyckelartiklarna inkluderas i din sökning bör sökstrategin modifieras.  

Ämnesord

Ämnesord är bestämda ord som beskriver artiklars innehåll. I många databaser indexeras artiklarna med ämnesord eller kontrollerade termer som underlättar att hitta artiklar om ett särskilt ämne. En fördel med att söka på ämnesord är att det är en gemensam terminologi för begrepp som ofta kan utryckas på olika sätt.

För att bygga upp din sökstrategi inför en systematisk sökning behöver du hitta relevanta ämnesord för ditt ämne. En förteckning över de ämnesord som används i den specifika databasen kan exempelvis kallas Thesaurus eller Subject Headings. Se också vilka ämnesord som används i dina nyckelartiklar. Tänk på att det kan finnas flera ämnesord för närliggande begrepp.  

Fritexttermer

Utöver ämnesord bör du även söka på fritexttermer. Det inkluderar alla relevanta synonymer du hittat i dina nyckelartiklars titlar och abstract samt i din testsökning. Du bör även söka på ämnesorden som fritexttermer. Du kan också hitta fler sökord bland synonymerna i förteckningen över ämnesord. Om dina termer kan stavas olika, exempelvis med amerikansk och brittisk engelska bör båda varianterna inkluderas. 

Dela upp sökningen i sökblock

Sökblocken kombineras i sökstrategin med den booleska operatorn AND. Generellt bör en sökning till en systematisk översikt innehålla få sökblock. Ju fler sökblock, desto större risk att missa relevanta artiklar. En tumeregel är två till max fyra sökblock.

Knäartos
AND
Naproxen

Inom varje block kombineras sökorden med den booleska operatorn OR. Här bör du inkludera alla relevanta synonymer och varianter av dina sökord för att inte riskera att missa relevanta träffar. Tänk också på att du behöver använda parenteser i den här typen av sökning. 

Inom varje sökblock skriver du ner alla sökord som har med det sökblocket att göra. Söker du i vetenskapliga databaser översätter du sökorden till engelska. Hitta synonymer, andra stavningar, plural och singular och eventuellt också amerikansk och engelsk stavning. Fundera även över eventuell frassökning och trunkering. 

Knee Osteoarthritides
AND
Naproxen OR Naprosin

OBS! Undvik att använda den booleska operatorn NOT eftersom den ökar risken att missa relevanta träffar.