Systematiska översikter

Export till ett referenshanteringsprogram och dubblettrensning

Vi rekommenderar att du exporterar sökresultaten från de olika databaserna du sökt i till ett referenshanteringsprogram. Där kan du samla alla referenser och ta bort dubbletter. Tänk på att skapa referenslistor innan du börjar med dubblettrensningen.

Det är vanligt att välja programmet EndNote eftersom det klarar av mycket stora referensbibliotek, men det finns även andra alternativ. Se vår jämförelse i referensguiden

Specifika metoder för dubblettrensning