Systematiska översikter

Sammanställ dina resultat

Beroende på vilken forskningsfråga du arbetar med liksom vilken typ av data som litteratursökningarna generar finns olika modeller för att sammanställa dina resultat. I en systematisk översikt sammanvägs ofta resultatet i form av en statistisk metaanalys. Om du däremot arbetar med kvalitativt data eller snarare vill belysa trender och mönster kan resultaten sammanställas i form av en narrativ syntes. En narrativ syntes kan i grova drag beskrivas som en sammanställning av fynd från olika studier som i första hand bygger på ord och text och inte statistiska uträkningar.

Vill du läsa mer om vilken typ av sammanställning som passar till din forskningfråga? Här finns förslag på material som kan introducera dig till några av de vanligaste tillvägagångssätten: