Systematiska översikter

Litteraturöversikter i farten

Föreläsningsserien Litteraturöversikter i farten är korta presentationer på 20 minuter via Zoom om systematisk sökning och litteraturöversikter. De riktar sig särskilt till dig som gör eller är intresserad av att göra en litteraturöversikt, till exempel en systematisk översikt eller scoping review, men presentationerna är öppna för alla intresserade.