Söktips och sökteknik

Formulera en sökfråga och hitta sökord

Problemformulering

Ditt arbete underlättas om du har specifika frågor och begrepp klara innan du börjar söka information. Inled därför alltid med att analysera din uppgift och formulera sökord.

Som stöd för arbetet kan du använda följande frågor:

  • Vad ska informationen användas till (nivå, omfattning)?
  • Hur lyder problemformuleringen för ditt ämne?
  • På vilket sätt kan problemet sammanfattas i en sökfråga?

Försök att hitta olika sätt att beskriva ditt ämne eller din frågeställning. Avgränsa genom att använda enstaka ord eller begrepp. Ta hjälp av uppslagsverk och handböcker (översikter i ämnet) för att hitta sökord. Se sökningen som en process. Du kommer att hitta bättre och lämpligare sökbegrepp under tiden du arbetar.

Har du redan en bok, en artikel eller en uppsats som behandlar ditt ämnesområde är givetvis litteratur- och källförteckningar en god början för ditt fortsatta arbete med att söka material och referenser. Tänk på att din kurslitteratur kan vara en hjälp på vägen.

Vad vill du hitta?

Du söker material i olika typer av bibliotekskataloger, i databaser eller fritt på nätet. Val av sökverktyg, sökmotor eller databas styrs av din problemformulering. De vanligaste informationskällorna är böcker och artiklar ur tidskrifter. Det mest aktuella i ett ämne hittar du oftast i forskningsrapporter eller i vetenskapliga tidskrifter.

Biblioteket erbjuder en stor mängd databaser. I databaserna kan du hitta olika typer av material – till exempel artiklar, e-böcker, TV-program, patent, bilder och faktauppgifter – inom många olika ämnesområden. För att få hjälp med vilken databas som är relevant för just dig och ditt ämne kan du vända dig till bibliotekets guider.

  • Referensdatabaser ger hänvisningar till artiklar och andra publikationer. Ofta finns en länk som ger dig tillgång till artikeln via bibliotekets prenumerationer, men om en länk saknas eller inte fungerar kan du se om biblioteket prenumererar på tidskriften via sök tidskrifter.
  • Fulltextdatabaser ger hänvisningar till artiklar och andra publikationer, och du kan även läsa artiklarna direkt på skärmen.
  • Faktadatabaser innehåller fakta, till exempel statistik eller landinformation.