Registrera, publicera och administrera i DiVA

Guide till att registrera och hantera poster i Uppsala universitets DiVA

Länka till publikationer i DiVA

För att länka till publikationer i DiVA bör du använda de permanenta länkar som skapas för publikationerna i samband med att de registreras. Om du kopierar länkar från webbläsarens adressfönster slutar nämligen länken att fungera efter att DiVA omindexerats (vilket sker löpande).

Följ dessa steg för att länka till en enskild publikation i DiVA:

 1. Gör en sökning i DiVA
 2. I träfflistan, gå vidare till den publikation du vill länka till
 3. Klicka på Länk till posten
 4. Kopiera den permanenta länken (urn:nbn-länken)


Mer information och bildexempel finns i guiden Länka till träfflistor och poster.

För att länka till publikationer i DiVA bör du använda de permanenta länkar som skapas för publikationerna i samband med att de registreras. Om du kopierar länkar från webbläsarens adressfönster slutar nämligen länken att fungera efter att DiVA omindexerats (vilket sker löpande).

Följ dessa steg för att länka till en lista med publikationer i DiVA:

 1. Gör en sökning i DiVA
 2. Anpassa träfflistan vid behov, exempelvis genom att ändra sortering eller genom att använda något av alternativen under Avgränsa sökresultatet
 3. Klicka på Länk till träfflistan
 4. Kopiera den permanenta länken som visas i rutan


Mer information och bildexempel finns i guiden Länka till träfflistor och poster.

Referera till publikationer i DiVA

 1. Gör en sökning i DiVA
 2. I träfflistan, gå vidare till den publikation du vill referera till
 3. Klicka på Referera
 4. Välj Referensformat. Genom att välja Annat format i rullistan och sedan klicka på Fler format, kan du välja fritt bland referensstilar i CSL Style Repository (kopiera referensformatets namn med filändelsen .csl och klistra in i rutan intill Fler format)
 5. Välj Språk. Genom att välja Annat språk i rullistan och sedan klicka på Fler språk kan du välja fritt bland språk i GitHub (kopiera in referensformatspråkets namn från listan och klistra in i rutan intill Fler språk)
 6. Välj Utmatningsformat
 7. Klicka på Skapa
 8. Kopiera referensen eller klicka på Exportera för att spara ner den som fil
 1. Gör en sökning i DiVA
 2. I träfflistan, markera de publikationer du vill referera till
 3. Klicka på Referera
 4. Välj Referensformat. Genom att välja Annat format i rullistan och sedan klicka på Fler format, kan du välja fritt bland referensstilar i CSL Style Repository (kopiera referensformatets namn med filändelsen .csl och klistra in i rutan intill Fler format)
 5. Välj Språk. Genom att välja Annat språk i rullistan och sedan klicka på Fler språk kan du välja fritt bland språk i GitHub (kopiera in referensformatspråkets namn från listan och klistra in i rutan intill Fler språk)
 6. Välj Utmatningsformat
 7. Klicka på Skapa
 8. Kopiera referenserna eller klicka på Exportera för att spara ner dem som fil

Om du vill bearbeta referenslistan i exempelvis Excel kan du göra på följande sätt:

 1. Gör en sökning i DiVA
 2. I träfflistan, markera de publikationer du vill referera till
 3. Klicka på Exportera
 4. Välj önskat format (för export till Excel, välj CSV-formatet)
 5. Öppna eller spara ner filen
   

Hantera referenslistan i Excel (Office 2019):

 1. Öppna en tom arbetsbok
 2. Markera en cell där du vill klistra in information och gå till fliken Data, sedan funktionen Från text/CSV
 3. Välj den fill du vill importera och klicka på Öppna
 4. Ange följande: 65001 Unicode (UTF-8) som filursprung, komma som avgränsare
 5. Klicka på Läs in

Skapa publikationslista till webbsida eller exportera till Excel

I DiVA finns det möjlighet att exportera listor i olika format, exempelvis för att skapa publikationslista för webbsida eller för vidare bearbetning i Excel. Detta genom att skapa en sökfråga med en kombination av olika sökfält.
 

Specificera fält som ska inkluderas i utsökningen

Börja med att gå till formuläret för utsökning i DiVA. Följ sedan dessa steg:

Skapa sökfråga
Ett antal sökfält är tillgängliga på förhand i detta avsnitt, exempelvis person (författare) och titel.

Utöver dessa finns en rullista med villkoret OCH (avgränsar sökningen), samt knappar för ELLER (breddar sökningen) och INTE (utesluter något ur sökningen). Dessa tre villkor kan användas för att kombinera sökfält. I rullistan kan du välja fritt bland alla sökfält.

 

Begränsa sökningen
I det andra avsnittet finns sökfält som kan användas för att ytterligare avgränsa sökningen, exempelvis publikationstyp och utgivningsår.

Det tredje avsnittet i utsökningsformuläret, "Välj format och sortering", låter dig specificera format, antalet träffar (max 9999) som ska inkluderas i utsökningen samt hur resultatet ska sorteras.
 

Exempel på tillgängliga format och vad de kan användas till

Mods
Skapar en XML-fil strukturerad enligt metadataschemat Mods. Används för att skapa publikationslistor till sidor på Uppsala universitets webbplats.

 

APA, Vancouver, CSL-JSON, RIS
Skapar publikationslistor enligt en viss referensstil. BibTex-formatet kan användas för att importera publikationer till ORCiD.

 

CSV
Används för att exportera från DiVA till Excel. CSV (välj kolumner) gör det möjligt att välja fritt vilken information som exporteras.

Efter att du har kombinerat olika sökfält samt valt format, antal träffar och sortering klickar du på Skapa länk för att slutföra utsökningen.
 

Skapa publikationslista för sida på Uppsala universitets webbplats (DiVA Reader)

För publikationslista på webben används formatet Mods.

1. Efter att ha klickat på Skapa länk kopierar du utsökningslänken
2. Öppna därefter komponentegenskaperna för DiVA Reader på webbsidan
3. Klistra in utsökningslänken i egenskapen DiVA Url

Utsökningslänken kan vid behov justeras på följande sätt:
1. Kopiera utsökningslänken från DiVA Reader-egenskapen DiVA Url på webbsidan
2. Gå till utsökning i DiVA
3. Klicka på Klistra in länk längst ner på sidan
4. Redigera i sökfrågan efter behov
5. Klicka på Uppdatera länk längst ner på sidan
6. Kopiera den nya utsökningslänken
7. Gå tillbaka till komponentegenskaperna för DiVA Reader på webbsidan
8. Klistra in utsökningslänken i egenskapen DiVA Url

 

Exportera publikationslista till Excel

För export till Excel används formatet CSV.

Import till Excel (Office 2019):
1. Efter att ha klickat på Skapa länk kopierar du utsökningslänken
2. Klistra in utsökningslänken i webbläsarens adressfält och tryck enter
3. Filen hämtas och laddas ner
4. Öppna en tom arbetsbok i Excel
5. Markera en cell där du vill klistra in information och gå till fliken Data, sedan funktionen Från text/CSV
6. Välj den fill du vill importera och klicka på Öppna
7. Ange följande: 65001 Unicode (UTF-8) som filursprung, komma som avgränsare
8. Klicka på Läs in