Registrera, publicera och administrera i DiVA

Guide till att registrera och hantera poster i Uppsala universitets DiVA

Om guiden Registrera din studentuppsats

Guiden beskriver hur du som student registrerar din uppsats i DiVA.

För att kunna tillgängliggöra ditt arbete i DiVA måste du tillhöra en institution som valt att publicera sina studentuppsatser där. Nederst i denna guide kan du se vem, eller vilken funktionsadress, vid institutionen som du kan kontakta vid frågor om registrering i DiVA.

Tänk på följande innan du registrerar uppsatsen i DiVA

 • Den version du laddar upp ska vara den slutgiltigt godkända uppsatsen.
 • Uppsatsen måste vara i pdf-format.
 • Om du använder andras bilder, diagram, tabeller, etci din uppsats måste du säkert veta att du har rätt att publicera dem. Läs mer om bilder och upphovsrätt.
 • Om det finns fler författare till uppsatsen måste samtliga godkänna att uppsatsen publiceras publikt i DiVA.
 • Om personer namnges i din uppsats behöver du ha deras samtycke innan uppsatsen publiceras publikt i DiVA. Det gäller exempelvis om du har intervjuat någon. Hör med din handledare om du är osäker.
 • Om du har skrivit ditt personnummer i uppsatsen måste du ta bort det från fulltexten innan du laddar upp den för publicering.

Påbörja registrering av din uppsats

Logga in i DiVA med ditt användar-ID vid Uppsala universitet och lösenord A (studentkontot).
Välj sedan publikationstyp. Studentuppsats (Examensarbete) är redan förvald. Klicka på Fortsätt.

Du fyller i information om din uppsats enligt instruktionen i avsnittet "Fyll i uppgifter om din uppsats". Om ni är flera författare registrerar bara en av er uppsatsen i DiVA.

De uppgifter som är obligatoriska är markerade med asterisk (*) i formuläret. Din institution kan ha bestämt att även andra fält är obligatoriska.

Du laddar upp en PDF med din uppsats och kontrollerar att alla uppgifter stämmer innan du skickar in din registrering. Efter det att uppsatsadministratören granskat och publicerat posten blir uppsatsen synlig i DiVA.
 

OBS! Du kan inte se eller redigera en inskickad uppsats. Kontakta din uppsatsadministratör om du vill ändra något i uppsatsen. Du hittar kontaktuppgifter längst ner i guiden.

Om du har glömt inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto, kan du åtgärda detta med hjälp av instruktionerna på sidan Har du glömt ditt lösenord? Där hittar du också kontaktuppgifter till IT-supporten vid universitetet, om du har frågor kring ditt konto.

Om registreringsformuläret

Vid fälten i formuläret finns det ett frågetecken.
Om du håller muspekaren över frågetecknet visas en hjälptext som förklarar fältet.

Du kan byta språk för DiVA-formuläret genom att klicka på knappen Language i övre högra hörnet.
De språk som finns att välja mellan är svenska, engelska och norska.

Fyll i uppgifter om din uppsats

Du kan alltid avbryta och spara din registrering som utkast genom att klicka på Avbryt/Spara utkast och välja Spara utkast.
Påbörjade registreringar hittar du sedan under Mina utkast.

 

Författare 
Fyll i för och- efterförnamn. Om ni är flera författare, klicka på Ytterligare författare och fyll i medförfattares uppgifter.
Författarna ska anges i den ordning som står på uppsatsens titelblad.

Institution eller enhet 
Klicka på Välj organisation och sök fram rätt institution. Alternativt kan du klicka i trädstrukturen med hjälp av knapparna märkta med plustecken (+) och minustecken (-) tills rätt institution hittas. Det är inte en obligatorisk uppgift i formuläret, men ändå säkrast att du fyller i uppgiften då flertalet av institutionerna har bestämt att det ska anges. Det styr då uppsatsen till den uppsatsadministratör som kan publicera uppsatsen.

E-postadress
Om du har fyllt i din e-postadress får du en bekräftelse när uppsatsen har registrerats.
Du får ytterligare en bekräftelse när uppsatsen publicerats. E-postadressen är inte synlig när man söker i DiVA.

Om du samarbetat med ett företag eller en organisation utanför universitet anger du det här.
Klicka i Ja och fyll sedan i namnet på företaget eller organisationen. 

Ange uppsatsens titel och eventuell undertitel samt titelns språk. 
Om din uppsats också har en titel på ett annat språk kan du välja att ange den i fältet för Alternativ titel.

Ange uppsatsnivå och hur många högskolepoäng uppsatsen omfattar.

Ange ditt utbildningsprogram och/eller kurs. Det är inte obligatorisk uppgifter i formuläret men ett antal institutioner har bestämt att det ska anges. Det styr då uppsatsen till den uppsatsadministratör som ska publicera uppsatsen.

År 
Ange det år då uppsatsen godkändes. 

Sidantal
Fyll i antal sidor. Du ska ange den sista numrerade sidan i uppsatsen. Inga bilagor behöver räknas med i antalet sidor.

Om din uppsats ingår i en publikationsserie så väljer du i första hand seriens namn i förvalslistan. Sedan anger du uppsatsens nummer i serien.

Finns serien inte med i listan fyller du i fälten under Annan serie.

Du kan hoppa över dessa fält om du inte fått andra instruktioner från din institution.

Ange ämnet för uppsatsen. Funktionen Förslag på nationell ämneskategori kan vara till hjälp.

Klicka på Välj ämneskategori och sök i sökrutan eller klicka dig fram i ämnesträdet genom att använda plustecknet (+). 
Flera ämneskategorier kan väljas men det räcker med en. Ta den som är närmast ditt ämne, men det behöver inte vara exakt.

Nyckelord
Ange gärna några nyckelord för att beskriva din uppsats. Det underlättar för andra att hitta uppsatsen.
Nyckelorden separeras med kommatecken.
Ange språket för nyckelorden.

Abstract
Det är den sammanfattning som finns i början av din uppsats som ska fyllas i.
Se till att det ser snyggt ut och att inga onödiga tecken kommit med.
Fältet är inte nödvändigt att fylla i men det ökar intresset för din  uppsats. 

Om du klistrar in text från Word eller annat ordbehandlingsprogram kan oönskade formateringar följa med.
För att undvika detta kan du klicka på ikonen Klistra in som text  och sedan klistra in abstract.

Ange språket för sammanfattningen.

Fyll i namnen på handledare och examinator.

Ladda upp fil

På sidan två i formuläret laddar du upp din uppsats i PDF-format. Här bestämmer du även om filen ska visas publikt i DiVA. Ibland finns det avtal med exempelvis ett företag som anger att fulltexten av din uppsats inte får visas i DiVA. Då ska sekretess kryssas för och diarienumret med beslutet om sekretess anges. OBS! Information om sekretess fylls i av din uppsatsadministratör.

 • Låt alternativet Gör fritt tillgänglig nu vara valt om inget speciellt gäller för din uppsats och du vill att den ska synas för alla.
 • Vill du att filen ska bli synlig ett visst datum anger du det vid Gör fritt tillgänglig senare.
 • Vill du att bara informationen om uppsatsen ska synas i DiVA väljer du Endast arkivering. Då syns endast uppgifter om författare, titel, abstract och så vidare i DiVA.

Tänk på att känsliga personuppgifter om dig själv eller andra, såsom personnummer, inte bör finnas med i en fulltext som ska publiceras.

Välj under Typ fulltext och pdf.
Ladda upp filen från din dator genom att klicka på Välj fil. Om uppsatsen är större än 1GB kan den laddas upp genom en URL-adress.

Läs sedan igenom och bocka för godkännandet av publiceringsvillkoret. Har du valt att endast arkivera din fil behöver du inte godkänna publiceringsvillkoret.

Granska och skicka in

På sista sidan av formuläret kan du kontrollera att allt blev rätt.

Om du vill ändra något kan du antingen använda länken Ändra uppgifter eller klicka på Tillbaka för att komma bakåt i formuläret och göra förändringarna.

Kontrollera också att det går att öppna PDF-filen som du laddat upp. Detta kan du göra längst ned på sidan under rubriken Bilagor

När alla uppgifter om din uppsats är korrekt ifyllda, klicka på Skicka in.

Efter att du har registrerat din uppsats i DiVA

Innan uppsatsen publiceras kontrolleras uppgifterna av uppsatsadministratören på din institution. Du kan därför inte se din uppsats direkt i DiVA efter att du har registrerat den. 

Om du vill ändra något i uppsatsen eller har andra frågor rörande den, kontakta din uppsatsadministratör.

Kontaktinformation till uppsatsadministratörer inom humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi: Lena Larson Johannesson

Centrum för genusvetenskap: Caroline Bergström

Filosofiska institutionen: Ulrika Valdeson

Historiska institutionen och Hugo Valentin-centrum: Lovisa Åkerlind

Institutionen för ABM: Görel Tunerlöv, Olle Sköld, Matti La MelaUlrika Kjellman, Amalia Juneström

Institutionen för arkeologi och antik historia: info@arkeologi.uu.se

Institutionen för idéhistoria: info@idehist.uu.se

Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Institutionen för musikvetenskap: Mattias Lundberg

Institutionen för speldesign: AnnaKarin Kriström, Katarina Werner Hallgren

Konstvetenskapliga institutionen: Azul Tarazona Machicao, Johan Eriksson (Masteruppsatser)

Institutionen för litteraturvetenskap och retorik: info@littvet.uu.se

 

Juridiska institutionen: Sofie Bohjort

Ekonomisk-historiska institutionen: Jenny Björkegård

Företagsekonomiska institutionen: uppsats@fek.uu.se

Företagsekonomiska institutionen Campus Gotland: Sofia Bromö

Institutionen för freds- och konfliktforskning

Institutionen för informatik och media:

Institutionen för kostvetenskap: Karin Hellstadius

Institutionen för socialt arbete: Ylva Nettelbladt

Institutionen för psykologi: Anna Liljas

Institutionen för statistik: Sophie SkogehallKlara Runesson

IRES Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier: 

Kulturgeografiska institutionen: studier@kultgeog.uu.se

Nationalekonomiska institutionen: Nina Andersson

Sociologiska institutionen: Ylva Nettelbladt

Statsvetenskapliga institutionen: expeditionen@statsvet.uu.se

Institutionen för lingvistik och filologi

Institutionen för moderna språk

Institutionen för nordiska språk

Teologiska institutionen: student@teol.uu.se

Kontaktinformation till uppsatsadministratörer inom medicin och farmaci

Röntgensjuksköterskeprogrammet: Annika Häger, Charlotte Collini

Magister och masterexamen i radiografi: Annika Häger, Charlotte Collini

Biomedicinska analytikerprogrammet: Dick WågsäterTheodora Kunovac Kallak

Masterprogram i biomedicin: Elma Mujkanovic

Kontaktinformation till uppsatsadministratörer inom teknik och naturvetenskap

Institutionen för fysik och astronomi: Karl-Einar EricssonRabab ElkaribGabriella Widenfalk

Serie: FYSAST (kandidatarbete 15 hp)

Institutionen för elektroteknik

Kontakt: Student-elektro@angstrom.uu.se

 • Fristående examensarbeten (ELEKTRO-T)
 • Masterprogrammet i förnybar elgenerering (ELEKTRO-MFE)
 • Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik (ELEKTRO-E)
   

Institutionen för materialvetenskap

Kontaktperson: Christina Iredahl

 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (MATVET-F)
 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap (MATVET-Q)
 • Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (MATVET-K)
 • Masterprogrammet i energiteknik (MSc ET)
   

Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Kontaktperson: Lena Eliasson och Katarina Andersson

 • Masterprogrammet i industriell ledning och innovation (SAMINT-MILI)
 • Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (SAMINT-STS)

Kontakt: Studieadministrationen vid Campus Gotland

 • Högskoleingenjörsprogrammet i hållbar utveckling i industriell teknik
 • Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring (SAMINT-LKF)
 • Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling
 • Masterprogram i hållbar destinationsutveckling (SAMINT-HDU)

Examensarbeten från följande civil- och högskoleingenjörsprogram publiceras av Enheten för studentservice (övriga återfinns under respektive institution).

Kontakt: programadministration-teknat@uu.se

 • Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi (UPTEC IT)
 • Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik (UPTEC K)
 • Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle (UPTEC STS)
 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik (UPTEC F)
 • Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap (UPTEC Q)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik (MI)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik (MTI)
 • Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik (UPTEC X)
 • Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik (UPTEC E)
 • Civilingenjörsprogrammet i energisystem (UPTEC ES)
 • Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik (UPTEC W)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik (BI)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik (EI)
 • Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik (KKI)

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap: Katarina Werner Hallgren