Registrera, publicera och administrera i DiVA

Guide till att registrera och hantera poster i Uppsala universitets DiVA

Ändra eller radera post

Som anställd vid Uppsala universitet har du möjlighet att ändra poster som du själv har registrerat, samt poster där du är författare eller redaktör. Du kan också redigera poster där fältet Lokalt användarid innehåller ditt användar-ID. 

Det finns dock några undantag:

 • Endast DiVA-administratörer kan ändra poster med uppladdade filer, samt poster för avhandlingar och studentuppsatser. Kontakta en DiVA-administratör på din institution eller biblioteket för att få hjälp att göra ändringar i poster som du inte kommer åt
 • Om du är institutionsadministratör och vill göra ändringar i en publikationspost, se guiden Administrera forskningspublikationer
 • Om du är uppsatsadministratör vid en institution och vill göra ändringar i en uppsatspost, se guiden Administrera studentuppsatser

Hittar du fel i poster för dina publikationer från Uppsala universitet i den nationella publikationsdatabasen SwePub, rättar du felet i DiVA. Ändringarna som görs i DiVA slår igenom i SwePub dagen efter.
 

Ändra post i DiVA

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Ändra / Radera post
 3. Sök fram posten du vill ändra. Du kan använda valfria sökord, exempelvis ord från titeln eller författarnamn. Vet du postens unika identifikator kan du söka på det i fältet urn:nbn (t.ex. urn:nbn:se:uu:diva-51139)
 4. Klicka på den post du vill ändra eller komplettera. Något av följande inträffar då:
   
Alternativ 1: Du har tillgång till posten

Posten öppnas och du kan göra ändringar.

Fortsätt sedan till sidan Granska / Publicera och klicka på Godkänn.


Alternativ 2: Du måste bekräfta att du är författare eller redaktör (hävda författarskap) för att kunna ändra posten

Innan du klickar på en post för att hävda författarskap, dubbelkolla att det gäller en av dina publikationer och inte en publikation skriven av någon annan med snarlikt namn.

När du klickar på en post visas en popup-ruta där efternamn, förnamnsinitial eller förnamn, samt användar-ID är förifyllt. Kontrollera att de ifyllda uppgifterna stämmer och gör något av följande:

 1. Klicka på Spara om du endast vill lägga till ditt användar-ID i posten. Uppgifterna sparas och systemet återgår till träfflistan

eller

 1. Klicka på Spara och ändra uppgifter om du vill göra ytterligare kontroll av informationen i posten. Uppgifterna sparas, posten öppnas och du kan göra ändringar
 2. Fortsätt sedan till sidan Granska / Publicera och klicka på Godkänn

Alternativ 3: Du har inte tillgång till posten

En popup-ruta dyker upp, med information om att du inte har behörighet att själv redigera posten. Det kan exempelvis bero på att posten innehåller filer.

Kontakta en DiVA-administratör på din institution eller biblioteket för att få hjälp att göra ändringar i poster som du inte kommer åt.

Som anställd vid Uppsala universitet har du möjlighet att radera poster som du själv har registrerat, samt poster där du är författare eller redaktör. Du kan också radera poster där fältet Lokalt användarid innehåller ditt användar-ID. 

Det finns dock några undantag:

 • Endast DiVA-administratörer kan radera poster med uppladdade filer, samt poster för avhandlingar och studentuppsatser. Kontakta en administratör vid din institution eller biblioteket för att få hjälp med att radera en post som du inte kommer åt
 • Om du är institutionsadministratör och vill radera en publikationspost, se guiden Administrera forskningspublikationer
 • Om du är uppsatsadministratör vid en institution och vill radera en uppsatspost, se guiden Administrera studentuppsatser
   

Att tänka på innan du raderar en post

 • Var försiktig så att du inte av misstag tar bort något som ska vara kvar i DiVA. Om du är osäker, kontakta biblioteket
 • För att säkerställa att du raderar rätt post, använd postens unika identifikator/URI (t.ex. urn:nbn:se:uu:diva-51139) för att söka fram den post som ska raderas
 • Ska du radera en dubblett? Kontrollera först om det finns olika information i de två posterna, och komplettera i så fall den post som ska sparas
   

Radera post i DiVA

 1. Logga in i DiVA
 2. Välj Ändra / Radera post
 3. Sök fram posten du vill radera. Du kan använda valfria sökord, exempelvis ord från titeln eller författarnamn. Vet du postens unika identifikator kan du söka på det i fältet urn:nbn (t.ex. urn:nbn:se:uu:diva-51139)
 4. I träfflistan, radera posten genom att klicka på det röda krysset till höger om posten och bekräfta att du vill radera den. Posten tas därmed bort helt i DiVA

Koppla publikationer till din profilsida

Sök på ditt namn i DiVA, antingen i Enkel sökning eller på Person (författare) i Avancerad sökning. Nu ser du vilka publikationer som redan finns inlagda. De som visas här, men som inte syns på din profilsida, saknar ditt användar-ID. I avsnittet nedan finns instruktioner för hur du lägger till användar-ID i dina publikationsposter.

Om du upptäckt att någon av dina publikationer saknas helt i DiVA kan du registrera den. Följ i första hand guiden Importera referenser till DiVA.

Lägg till användar-ID i dina publikationer

På följande sätt kan du som är anställd vid Uppsala universitet lägga till ditt användar-ID i dina publikationsposter:

 1. Logga in i DiVA
 2. Gå till Ändra / Radera post
 3. Sök fram dina publikationer genom att ange ditt efternamn och förnamn/förnamnsinitial i fältet Författare
 4. Du får upp en lista med poster och kan via en rullista välja att visa Alla, Mina poster eller Medförfattare
  • Alla visar samtliga poster i DiVA som motsvarar din sökning, oavsett om du har rätt att redigera posten eller inte
  • Mina poster visar poster du själv registrerat (med eller utan ditt användar-ID i fältet Lokalt användarid), och/eller poster som registrerats av någon annan och som redan har ditt användar-ID i fältet Lokalt användarid
  • Medförfattare visar poster som registrerats av någon annan och som saknar ditt användar-ID i fältet Lokalt användarid


Har du däremot behörighet som DiVA-administratör och vill lägga till användar-ID eller göra andra ändringar, behöver du söka fram varje post enskilt. Se guiden Administrera forskningspublikationer

Gör på följande sätt för att lägga till användar-ID i poster du själv registrerat i DiVA:

 1. Välj Mina poster i rullistan
 2. Klicka på en post och kontrollera om ditt användar-ID finns med i fältet Lokalt användarid i anslutning till informationen om dig som författare
 3. Lägg till ditt användar-ID om det saknas
  • Om du klickar på Koppla personpost och väljer din personpost i DiVA läggs ditt användar-ID till automatiskt. Se dock till att den information om organisationstillhörighet som lagts till via personposten överensstämmer med din organisationstillhörighet i aktuell publikation
 4. Granska, om du vill, att övrig information i posten är korrekt. Gå vidare till sista sidan i formuläret och klicka på Godkänn
 5. Upprepa steg 2-4 för alla poster i listan som du vill redigera

Det kan finnas poster för dina publikationer i DiVA som har registrerats av en medförfattare eller administratör, där man missat att ange ditt användar-ID. Gör på följande sätt för att hävda författarskap:

 1. Välj Medförfattare i rullistan
 2. Systemet gör en matchning mot efternamn och förnamnsinitial. Innan du klickar på en post för att hävda författarskap, dubbelkolla att det gäller en av dina publikationer och inte en publikation skriven av någon annan med snarlikt namn
 3. När du klickar på en post visas en popup-ruta där efternamn, förnamnsinitial eller förnamn, samt användar-ID är förifyllt. Det händer att systemet hittar flera möjliga författarnamn och du väljer då ditt namn i rullistan
 4. Kontrollera att de ifyllda uppgifterna stämmer och gör något av följande:
  • Klicka på Spara. Uppgifterna sparas och systemet återgår till listan med poster
  • Klicka på Spara och ändra uppgifter om du vill göra ytterligare kontroll av informationen i posten. Uppgifterna sparas och posten öppnas för redigering. Se guiden Registrera publikation för information om de olika fälten i formuläret
 5. Upprepa steg 2-4 för alla poster i listan som du vill redigera