Registrera, publicera och administrera i DiVA

Guide till att registrera och hantera poster i Uppsala universitets DiVA

Koppla personpost till publikation

Vid registrering av en publikation i DiVA kan du koppla din egen och eventuella UU-medförfattares personposter till publikationen.

Personposter i DiVA används för att koppla publikationer, dataset och projekt till rätt medarbetare vid Uppsala universitet. En personpost ger också överblick över information om författaren (såsom organisationstillhörighet) och dennes samlade utgivning under tiden som anställd vid lärosätet.


Koppla personpost

 1. I avsnittet Författare, ange författarens namn, användar-ID vid Uppsala universitet och/eller ORCiD-ID i avsedda fält. Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen
 2. Klicka på Koppla personpost
 3. DiVA matchar mot namn, användar-ID eller ORCiD-ID som finns i existerande personposter
 4. Välj den personpost som överensstämmer med informationen om författare och organisationstillhörighet i publikationen. Tänk på följande:
  • Det kan finnas flera personer vid Uppsala universitet med samma namn. Se till att du väljer rätt personpost
  • Vid behov kan du visa alternativa namn eller upphörda organisationer i personposten
  • Klicka på plustecknet intill namnet om det finns fler än en organisationstillhörighet i personposten. Du kan då vid behov välja att enbart en organisatorisk enhet ska följa med när du kopplar till personposten. Om du vill att alla organisationer ska bifogas väljer du alternativet högst upp
    

Om rätt organisationstillhörighet inte är valbar i personposten

 1. Följ instruktionerna ovan
 2. Efter att personposten lagts till, ta bort de organisatoriska enheter som eventuellt följde med
 3. Klicka på Välj organisation
 4. Sök eller bläddra fram rätt organisationstillhörighet. Om relevant väljer du avdelning eller forskningsprogram, annars institution
 5. Klicka på Uppdatera personpost
   

Om personpost saknas

Om du inte får någon träff bland existerande personposter kan du skapa en ny personpost i samband med att du registrerar en publikation i DiVA:

 1. Fyll i författarens namn och användar-ID vid Uppsala universitet i avsett fält. Du hittar användar-ID för en anställd vid UU på dennes profilsida på Medarbetarportalen
 2. Klicka på Koppla personpost
 3. DiVA matchar mot namn och användar-ID som finns i existerande personposter
 4. Om du inte hittar någon personpost för aktuell författare, stäng rutan Välj personpost genom att trycka på krysset
 5. Klicka på Välj organisation
 6. Sök eller bläddra fram rätt organisationstillhörighet. Om relevant väljer du avdelning eller forskningsprogram, annars institution
 7. Klicka på Skapa personpost

Uppdatera eller ändra personposter

I samband med att du registrerar en publikation kan du vid behov uppdatera din personpost med följande information:

 • Alternativ namnform
 • Organisationstillhörighet
 • Födelseår
 • E-postadress
   
Efter att du valt din personpost i DiVA kan du lägga till uppgifter i avsett fält, och sedan klicka på Uppdatera personpost.

 

Redigera din personpost

Vissa uppgifter i personposten kan inte läggas till i samband med registrering av en publikation. Du kan heller inte ändra befintlig information i din personpost via en publikationspost.

Följ dessa instruktioner om du vill redigera din personpost:

 1. Logga in i DiVA
 2. Om du har en personpost i DiVA syns den under rubriken Min personpost
 3. Klicka på Redigera min personpost
 4. Gör önskade ändringar. I personposten kan du exempelvis göra följande:
  • Lägga till akademisk titel
  • Lägga till eller ändra e-post
  • Lägga till eller ändra födelseår
  • Lägga till annan organisation
  • Länka till din publika profilsida vid Uppsala universitet
  • Kort beskriva din forskning/publicering (max 150 ord)
 5. Klicka på Spara
   
Om ditt ORCID-iD saknas i personposten eller om din personpost innehåller felaktig information som du själv inte kan ändra, kontakta en DiVA-administratör vid din institution eller biblioteket.