Registrera, publicera och administrera i DiVA

Guide till att registrera och hantera poster i Uppsala universitets DiVA

Viktigt att tänka på när du ska publicera fulltextfil i DiVA

I DiVA kan du ladda upp fulltexter av alla typer av vetenskapliga publikationer – exempelvis tidskriftsartiklar, böcker och rapporter – och göra dem öppet tillgängliga. DiVA ger en säker långtidslagring med stabila länkar till publicerade fulltexter.

Andra typer av filer med koppling till publikationer – såsom bilder, ljudklipp, filmer eller omslag – kan också laddas upp, så länge det inte finns några upphovsrättsliga hinder.
 

Upphovsrätt och publicering av filer i DiVA

Innan du laddar upp fulltexten av en publikation eller en annan typ av fil (exempelvis en bild) måste du kontrollera att du har rätt att göra det. I vissa fall måste du få tillstånd från förlaget som har gett ut eller ska ge ut publikationen. En individ eller ett företag kan inneha upphovsrätten till en bild du vill publicera i DiVA. I andra fall kan det vara så att du själv har rätt att besluta över hur din fulltext eller bild sprids.

Sherpa Romeo är en resurs som samlar information om utgivares regler för parallellpublicering. Hittar du inte information där om vad som gäller? Granska då publiceringsavtalet, leta information på förlagets webbplats eller kontakta dem. Biblioteket kan också hjälpa till med att reda ut publiceringsvillkoren.

Material utgivet vid Uppsala universitet kan du vanligtvis ladda upp i DiVA, såvida inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits.

Om du väljer att endast arkivera filen krävs inget tillstånd från utgivaren.
 

Versioner och publiceringsvillkor

När du publicerar på förlag eller i tidskrift finns det vanligtvis regler för vilken eller vilka versioner (inskickad, accepterad eller publicerad) som är tillåtet att parallellpublicera i arkiv som DiVA. Det förekommer att inskickad eller accepterad version kan läggas ut i DiVA, men först efter en viss tid (embargo). I de flesta fall finns information om detta i Sherpa Romeo och/eller på utgivarens webbplats.
 

Försättsblad

Innan en accepterad eller inskickad version blir tillgänglig i DiVA, lägger biblioteket till ett försättsblad. Försättsbladet specificerar vilken version som lagts ut i DiVA och innehåller en källhänvisning till publicerad version.

Ladda upp fil i DiVA – steg för steg

På sidan Ladda upp filer i registreringsformuläret kan du börja med att ange om filen du vill lägga till är i inskickad, accepterad eller publicerad version. OBS! Specificering av filversion görs endast för följande publikationstyper:

 • Artikel i tidskrift
 • Artikel, forskningsöversikt
 • Artikel, recension
 • Kapitel i bok, del av antologi
 • Konferensbidrag

Välj om filen ska göras tillgänglig nu, senare eller om den endast ska arkiveras.

Om fulltexten inte kan göras tillgänglig direkt, men är möjlig att publicera med fördröjning (embargo), kan du välja Gör fritt tillgänglig senare. Ange då ett datum för när filen ska bli synlig i DiVA.

Ett flertal olika format och filtyper är möjliga att välja mellan i DiVA. Du kan också välja att namnge filen.

För fulltextversioner av publikationer, välj filtypen fulltext och formatet pdf.

Utöver fulltextfiler i PDF-format kan du ladda upp bland annat bilder, dataset, film- och ljudfiler.

Exempel på format som kan användas:

 • Bilder: tiff, png, jp2, jpeg
 • Audio: mp4, mpeg, wav
 • Video: mp4, mpeg, flv, mov
 • Komprimerade filer: zip, gz
 • GIS: kml, kmz
 • E-böcker: epub

För att du ska kunna välja fil att ladda upp krävs i vissa fall att du har angett vilken version av publikationen det gäller. Se steg 1.

Filer upp till 1 GB kan bifogas genom att du klickar på Bläddra. Leta fram och ladda upp filen.

Filer större än 1 GB (maximalt 16 GB per fil) laddas istället upp via länkadress. Följ instruktionerna i guiden Ladda upp fil via URL.

Om du sedan behöver ändra något i informationen om en fil som du laddat upp, klicka på ikonen Redigera filinformation Redigera filinformation

Efter att du laddat upp en fil du vill synliggöra publikt i DiVA, läs igenom DiVAs publiceringsvillkor. Intyga att du gjort detta genom att kryssa i rutan Jag godkänner publiceringsvillkoret. Du behöver inte göra detta steg om du valt att filen endast ska arkiveras.

Det finns också ett fritextfält där du kan lämna en kommentar till den DiVA-administratör som ska godkänna fulltextpubliceringen. Exempel på hur kommentarsfältet kan användas:

 • för att tydliggöra utgivarens regler för parallellpublicering
 • för att notera att du fått särskilt tillstånd från utgivaren att parallellpublicera en fulltext som annars inte skulle ha varit tillåten att lägga ut öppet tillgänglig i DiVA

Om du vill bifoga endast en fil, klicka på Fortsätt för att komma till sista sidan i registreringsformuläret.

Vill du istället bifoga ytterligare filer, klicka på Ladda upp fler filer. Upprepa steg 1- 5 och klicka slutligen på Fortsätt.

Efter att du har laddat upp en fil i DiVA

Fulltexten publiceras inte direkt

Bifogade filer blir synliga i DiVA först efter granskning, och under förutsättning att det inte finns några upphovsrättsliga hinder. Det gäller oavsett publikationstyp. Om det inte är möjligt att publicera filen öppet tillgängligt i DiVA, kommer en bibliotekarie att arkivera filen i posten.
 

Endast DiVA-administratörer kan redigera poster med bifogade fulltexter

Eftersom alla filuppladdningar i DiVA genomgår granskning, blir en post med fulltext låst för redigering såvida du inte är DiVA-administratör. Detta inkluderar poster med filer som endast ska arkiveras.

Kontakta biblioteket om du vill göra ändringar i en post du själv inte kan redigera på grund av att det finns en bifogad fil.