Databearbetning och -analys

Vad är databearbetning och -analys?

English icon

Databearbetning och -analys samlar metoder, verktyg och angreppssätt på forskningsdata som på grund av sin volym eller komplexitet är svår att hantera manuellt. Det kan till exempel röra organisering av insamlat källmaterial, analys av datans innehåll eller visualisering av forskningsresultat. Inom området databearbetning och -analys erbjuder biblioteket stöd inom olika digitala verktyg för organisering, analys och visualisering av forskningsdata.

De olika typer av metoder, verktyg och angreppssätt vi kan erbjuda hjälp med är kategoriserade i menyn till vänster. Beroende på forskningsfråga eller källmaterial kan en eller flera typer av metoder och verktyg vara intressanta att använda. Om du är osäker på vad som kan vara användbart för dig kan du alltid fråga oss via Fråga biblioteket.