Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Kurser och workshops

Kommande workshops

Kommande kurser

 

Handledning

Programvara

Biblioteket erbjuder kurser och/eller handledning i följande programvara/moduler/webbapplikationer:

  • AntConc
  • Korp
  • LF Aligner
  • NLTK 
  • Python/Jupyter Notebook
  • SpaCy
  • Stylo
  • Swegram
  • Voyant