Databearbetning och -analys

Universitetsbiblioteket erbjuder stöd, råd och handledning om vilka digitala metoder och verktyg du kan använda i din forskning och dina projekt. I den här guiden har vi samlat de tjänster och den programvara vi erbjuder som stöd under olika delar av fors

Digitala bibliotekslabbet på Ekonomikum

Följande programvara är installerad på 3 datorer i labbet:

På 2 datorer finns programvaran Eikon (inkl. Datastream) (finansiell data).

Instructional use: Endast för användning som del i utbildningen. / Only for use as part of an educational programme.

Spektrum

Följande programvara är installerad på datorerna i Spektrum:

 • Zotero (referenshantering)
 • EndNote (referenshantering)
 • QGIS (geodatahantering)
 • GIMP (bildredigering - pixlar)
 • SPSS (statistisk dataanalys)
 • InkScape (bildredigering - vektorer)
 • Python (programmering (ör t.ex. textbearbetning/text mining)
 • AntConc (korpus- och textanalys, konkordanser)
 • Atom (text- och kodredigerare)

Ångström Makerspace

Ångström Visualisation Lab

Följande programvara är installerad på datorerna i Ångström visualisation lab:

 • Algodoo
 • Blender
 • FreeImage
 • Gaia Sky
 • Git
 • Inkscape
 • LaTex
 • MATLAB Compiler Runtime (under uppdatering)
 • Mendeley Desktop
 • MeshLab_64b (under uppdatering)
 • Microsoft Office
 • MiKTeX
 • Notepad++
 • Python
 • Qgis
 • R for windows
 • Rstudio
 • Revit
 • SketchUp
 • Zotero

VR-dator med storbildskärm och följande programvara:

 • Steam
 • Nanome
 • Universe Sandbox
 • ParaView
 • Unreal Engine
 • BimXplorer
 • ABB-Robotstudio

Utrustning:

VR for Building Models in BIMXplorer