Referenshanteringsprogram: Zotero

Lägg till källhänvisningar i ett dokument

Öppna ditt Zoterobibliotek och gå sedan till Zoterofliken i ditt ordbehandlingsprogram. Zotero fungerar med Word, Google Docs och LibreOffice.

Ställ markören där du vill infoga en källhänvisning i din text och klicka på Add/Edit Citation. Välj först vilken referensstil du vill använda (detta går att ändra senare) och vilket språk du vill använda (många referensstilar stödjer dock inte svenska utan enbart engelska). I dialogrutan som dyker upp kan du söka på t.ex. titel eller författare och klicka på returtangenten för att infoga en eller flera källor. Om du föredrar att bläddra bland alla referenser i ditt Zotero-bibliotek så kan du klicka på Z och välja klassisk vy. Markera den referens du vill infoga och klicka på OK. 

Dialogrutan för källhänvisningar

Du kan lägga till eller ta bort information i referenserna genom dialogrutan för källhänvisningar. Dialogrutan öppnas när du infogar en ny källhänvisning genom att klicka Add/Edit Citation. Du kan också placera markören i en redan infogad källhänvisning och klicka Add/Edit Citation för att i efterhand ändra källhänvisningen.

Lägg till sidnummer och andra uppgifter

Öppna dialogrutan för källhänvisningar och klicka på källhänvisningen du vill ändra. I alternativen som dyker upp är Sida förvalt. Här kan du fylla i ett sidnummer (t.ex. "1") eller ett sidintervall (t.ex. "1-5"). Om du klickar på Sida kan du också välja andra uppgifter än sidor, t.ex. tabell, fotnot eller band.

Fyll inte i "p.", "s." för "page", "sida" och liknande, eftersom referensstilarna lägger till sådana uppgifter automatiskt! ("f." och "ff." för "följande" och motsvarande måste du däremot fylla i manuellt.)

Flera källor i samma källhänvisning

För att skriva in flera källor i samma källhänvisning kan du helt enkelt skriva källorna efter varandra i dialogrutan för källhänvisningar innan du klickar Enter för att infoga dem i dokumentet.

Märk att vissa referensstilar sorterar källorna automatiskt, t.ex. i kronologisk ordning! För att behålla den ordning du skrivit in dem i, kan du klicka på pilen vid Z:t i dialogrutan för källhänvisningar och avmarkera Håll källor sorterade. Du kan också ändra källornas inbördes ordning genom att manuellt klicka och dra dem till önskad plats i dialogrutan.

Utelämna författarnamnet

I de flesta referensstilarna anges författarnamnet i källhänvisningen. Om författaren nämns i texten strax före en hänvisning till samma författare, vill man dock undvika att namnet upprepas (t.ex. "Björk (Björk 2015) menar att"). För att göra detta kan du fylla i Dölj författare i dialogrutan för källhänvisningar. Detta gör att författarnamnet utelämnas (t.ex. "Björk (2015) menar att").

Prefix och Suffix

I dialogrutan för källhänvisningar kan du skriva in text som ska hamna före källan (t.ex. "Jfr" i "Jfr Björk 2015") i fältet Prefix. Text som ska hamna efter källan kan du skriva in i fältet Suffix (t.ex. "för ett liknande argument" i "Jfr Björk 2015 för ett liknande argument").

Texten i fälten kan formateras genom html-taggar, t.ex. <i> för kursiv (italics), <b> för fetstil (bold) och <sub> för nedsänkt (subscript). För att skriva ett kursivt "Cf." skriver du alltså "<i>Cf.</i>".

Prefix/suffix arbetar man bäst med i kortare parenteshänvisningar, t.ex. "(Jfr. Björk 2015; se också Svensson 2020)". Arbetar man med längre, diskuterande fotnoter är det smidigare att skriva texten i själva dokumentet. Se Arbeta med fotnoter.