Referenshanteringsprogram: Zotero

Organisera ditt bibliotek

Du kan skapa olika mappar för att organisera dina referenser. Klicka på Ny samling:

Dra och släpp referenserna för att flytta dem mellan mappar.

I samlingen Oregistrerade källor ligger alla referenser som du inte har tilldelat någon mapp.

I huvudmappen Mitt bibliotek ligger alla dina referenser, oavsett om du även sorterat in dem i olika mappar.