Referenshanteringsprogram: Zotero

Skapa referenslista

När du har lagt in källhänvisningarna i ditt dokument placerar du markören där du vill ha din litteraturlista och klickar sedan på Add/Edit Bibliography zoterofliken i ditt orbehandlingsprogram.

Du kan byta stil på källhänvisningarna och litteraturlistan genom att klicka på Document Preferences. Det finns redan några stilar i Zotero att välja mellan, men du kan hämta många fler på www.zotero.org/styles. Klicka på referensstilens titel för att installera den.

När du är klar med dokumentet så kan du ta bort kopplingarna till Zotero genom att klicka på Unlink Citations

OBS! Det går inte att återskapa dem, så spara alltid en kopia som har kopplingarna kvar om du senare vill redigera källhänvisningarna eller litteraturlistan i ditt dokument.

 

Skapa en litteraturlista utan källhänvisningar

Du kan skapa en litteraturlista utan att först ha lagt in källhänvisningar i ett dokument. Välj först vilken referensstil du vill använda i Zotero Inställningar → Exportera → Standardformat. Markera sedan referenserna i ditt Zotero-bibliotek, högerklicka och välj Skapa källförteckning av valda källor. Alternativt, när du markerat dina referenser så kan du dra och släppa dem i ett dokument.