Referenshanteringsprogram: Zotero

Spara referenser från artikeldatabaser och bokkataloger

När du har sökt fram en träfflista i en bokkatalog, databas eller sökmotor finns det en dokument- eller mappikon i din webbläsare. Dokumentikonen ser olika ut beroende på om Zotero identifierar materialet som en artikel, bok eller webbsida osv. När du klickar på dokumentikonen sparas en referens direkt i ditt Zotero-bibliotek. När du klickar på mappikonen kan du välja att spara flera referenser på en gång.

OBS! Ibland följer inte all bibliografisk information automatiskt med referensen. Det kan t.ex. vara tidskriftsnummer, sidnummer eller utgivare, som du kan behöva komplettera själv. Kontrollera alltid referenserna i ditt Zotero-bibliotek och redigera om det behövs så att dina källhänvisningar och litteraturförteckningar blir korrekta!

Lägga till referenser från PDF-filer

Om du har sparat artiklar i PDF i din dator så kan Zotero ibland skapa referenser utifrån metadata som finns i PDF:erna. Dra och släpp en PDF i Zotero, alternativt klicka på Ny post (gröna plustecknet) → Lagra kopia av fil och sök fram den PDF du vill använda. Nu sparas PDF:en i Zotero och ibland läser Zotero in metadata automatiskt för filen. Om det inte görs, högerklicka på filen och välj Läs metadata för PDF. Nu skapas oftast en bibliografisk referens. Om ingen referens kan skapas automatiskt så kan du lägga till en manuellt. Högerklicka på PDF:en och välj Skapa överordnad rubrik från vald rubrik och fyll i informationen.


Spara referenser till webbsidor

Du kan skapa en referens till en webbsida genom att klicka på ikonen i webbläsaren eller genom att högerklicka på webbsidan och välja Zotero Connector → Save to Zotero. Komplettera ev. information som saknas i referensen (författare, datum osv.). 


Bifoga PDF-filer till dina referenser

När ditt Zotero-bibliotek innehåller referenser till tidskriftsartiklar så kan du högerklicka på dem och välja Hittar tillgänglig PDF. Ibland lyckas Zotero automatiskt söka fram och spara PDF-filen till artikeln.

Om du drar och släpper en fil i Mitt bibliotek eller i en mapp så sparas en kopia av filen. Om du drar och släpper filen på en referens i ditt bibliotek så bifogas filen till just den referensen. Du kan också högerklicka på en referens och välja Lägg till bilaga → Bifoga Lagrad kopia av filen för att spara en fil från din dator till referensen i Zotero.

Lägga till referenser manuellt

Du kan lägga till referenser manuellt i ditt Zotero-bibliotek. Välj Ny post (det gröna plustecknet) och ange vilken typ av material du vill lägga in. Mata in alla uppgifter om författare, titel osv. 

Lägga till referenser via nummer

Du kan lägga till referenser med hjälp av ISBN, DOI eller PubMed ID. Klicka på Lägg till källa via referensnummer (ikonen som ser ut som ett trollspö) och mata in uppgifterna.

Lägga till referenser från PDF-filer

Om du har sparat artiklar i PDF i din dator så kan Zotero ibland skapa referenser utifrån metadata som finns i PDF:erna. Dra och släpp en PDF i Zotero, alternativt klicka på Ny post → Lagra kopia av fil och sök fram den PDF du vill använda. Nu sparas PDF:en i Zotero. Högerklicka på filen och välj Läs metadata för PDF. Nu skapas oftast en bibliografisk referens. Om ingen referens kan skapas automatiskt så kan du lägga till en manuellt. Högerklicka på PDF:en och välj Skapa överordnad rubrik från vald rubrik och fyll i informationen.

Bifoga PDF-filer till dina referenser

När ditt Zotero-bibliotek innehåller referenser till tidskriftsartiklar så kan du högerklicka på dem och välja Hitta tillgänglig PDF. Ibland lyckas Zotero automatiskt söka fram och spara PDF-filen till artikeln.

Om du drar och släpper en fil i Mitt bibliotek eller i en mapp så sparas en kopia av filen. Om du drar och släpper filen på en referens i ditt bibliotek så bifogas filen till just den referensen. Du kan också högerklicka på en referens och välja Lägg till bilaga för att spara en fil från din dator till referensen i Zotero.

Spara referenser till webbsidor

Du kan skapa en referens till en webbsida genom att klicka på ikonen i webbläsaren eller genom att högerklicka på webbsidan och välja Zotero Connector → Save to Zotero. Komplettera ev. information som saknas i referensen (författare, datum osv.).