Referenshanteringsprogram: Zotero

Det finns många sätt att skapa ordning i ditt Zotero-bibliotek, t.ex. genom att hålla källorna sorterade och lätta att hitta.

Använd mappar

1. Skapa nya mappar

Skapa en ny samling och organisera dina källor genom att använda mappar. Dra och släpp för att flytta källorna.

2. Källdubbletter 

I den här mappen hittar du källor som finns i dubbel uppsättning. Välj den källa du vill ha kvar som utgångspunkt och välj Sammanfoga 2 källor. I fönstret visas också ett litet trädschema  vid metadata som skiljer sig mellan referensposterna. Där kan du välja vilken metadata du vill behålla i den version du bevarar.

3. Oregistrerade källor

Här finns alla källor som ännu inte sorterats i någon särskild mapp. Gå igenom listan och se om du kan placera dem i en passande mapp.

Anteckningar

Anteckningar är ett bra sätt att lägga till egna tankar och information till källorna som finns i ditt bibliotek. Alla anteckningar kommer att bli sökbara i ditt bibliotek. Det finns två sorts anteckningar:

  1. En underliggande anteckning är knuten till en källa. Markera källan och välj sedan Anteckningar i sidomenyn, bredvid Informationsfliken, till höger.
  2. En fristående anteckning hör inte till någon särskild källa. Välj ikonen för Ny anteckning  eller gå via Arkiv > Ny anteckning.

Tagga källorna

Du kan förse källorna i ditt bibliotek med etiketter (taggar) för att på ett enkelt sätt kunna hitta litteratur på samma tema i ditt bibliotek. En del källor kommer också med färdiga etiketter när du importerar dem.

  • För att lägga till en ny etikett väljer du källan den ska höra till och väljer Lägg till under fliken Etiketter i den högra sidmenyn. Skriv in det namn du vill att etiketten ska ha.
  • Längst ned i den vänstra sidmenyn hittar du etikettfönstret, där du kan hitta de etiketter som används i ditt bibliotek. Genom att klicka på en etikett kan du få fram alla källor som innehåller den. Här kan du också välja en färg till etiketten.
  • Alla etiketter är sökbara.

PDF-filer och lagringsutrymme

Zotero kan fungera som ett PDF-hanteringsprogram. Det kan ladda ned PDF-filer tillsammans med källornas metadata, och du kan hitta dem och söka i deras innehåll i Zotero. Om du använder Zotero för att lagra PDF-filer kommer emellertid ditt gratis lagrinsutrymme på 300MB snart att överskridas.

För att möjliggöra eller hindra Zotero från att automatiskt ladda ned PDF-filer när du importerar en källa kan du gå till Redigera > Inställningar > Allmänt > markera/avmarkera Bifoga automatiskt associerade PDF:er [...].

Om du har Mac hittar du den inställningen via Zotero > Inställningar > Allmänt > markera/avmarkera Bifoga automatiskt associerade PDF:er [...]

Sparar du filer i Zotero, så är det en bra idé att kolla ditt lagringsutrymme.

  • Logga in på ditt konto på zotero.org > gå till Update storage.
  • Eller gå via ditt konto > Home > Settings > Storage.