Referenshanteringsprogram: Zotero

Att använda fotnotsreferenser i Zotero innebär vissa svårigheter, och det är bra att man är medveten om problem som kan uppstå. Nedan beskrivs två olika sätt att arbeta med fotnoter i Zotero. De utesluter inte varandra, utan kan kombineras.

Infoga och formatera fotnoter med Zotero

Infoga en fotnot

För att infoga en fotnot, placerar du markören på det ställe i dokumentet där du vill ha fotnoten. Välj Add/Edit Citation under Zotero-fliken i Word. Sök upp källan du vill ha genom att börja skriva in författarnamnet i dialogrutan som dyker upp. När du trycker på Enter, infogar Zotero automatiskt en fotnot med källan. Du kan även infoga flera källor genom att skriva dem efter varandra i dialogrutan.

Märk att ovanstående endast fungerar om du först valt en fotnotsstil! Välj en fotnotsstil under Document Preferences, t.ex. Chicago Manual of Style 17th edition (full note). Om det inte framgår av stilens namn om det är en fotnotsstil, kan du söka upp stilen på https://editor.citationstyles.org/ > Search by name > View style; under Citation format står det vilken typ av stil det är.


Skriva text i fotnoten

För att lägga till text före källan i fotnoten kan du använda fältet Prefix. Fältet hittar du när du klickar på en källa i dialogrutan som dyker upp när du valt Add/Edit Citation. Text som ska hamna efter källan kan du lägga till i fältet Suffix. Du skriver alltså in all text i dialogrutan för källhänvisningar.

Detta arbetssätt passar bäst för korta fotnoter, som förutom källorna inte innehåller mycket text. En fördel är att Zotero automatiskt kan omvandla hela fotnoten till en parentes och flytta den till brödtexten, om du väljer att byta från en fotnots- till en parentesstil. Det finns dock flera problem, som det är bra att känna till:

  • I många referensstilar skiljs källor från varandra med semikolon, vilket kan stå i konflikt med fotnotstextens grammatik (t.ex. "[källa A]; och [källa B]"). Avgränsningstecknet kan man inte få bort genom fälten prefix/suffix.
  • När texten i fotnoten ska redigeras, är det svårt att få överblick över innehållet i fälten prefix/suffix, i synnerhet om texten är lång.
  • Texten i fälten prefix/suffix kan inte formateras i Word, utan måste formateras genom html-taggar som skrivs direkt i fälten, t.ex. "<i>cf.</i>" för ett kursivt "cf.".

Infoga och formatera fotnoter i skrivprogrammet

Infoga en fotnot

Infoga först en fotnot manuellt med Word genom funktionen Referenser > Infoga fotnot (eller kortkommando Ctrl + Alt + F). Placera sedan markören i fotnoten på sidans nederkant, välj Add/Edit Citation och infoga källan som vanligt.


Skriva text i fotnoten

Du lägger till text i fotnoten genom att skriva in den i dokumentet utanför det grå fältet, som utgör källhänvisningen. Lägg till en ny källa i samma fotnot, skild från den första med text, genom att placera markören där du vill ha den och välja Add/Edit Citation.

Detta arbetssätt passar bäst för texter där fotnoterna förutom källor innehåller längre utläggningar. Det finns dock några problem:

  • Zotero kan inte omvandla fotnoterna till parenteser i brödtexten om du skulle byta till en parentesstil.
  • Skriv aldrig i det grå fältet i dokumentet, som utgör källhänvisningen! Detta kommer att leda till ett felmeddelande när källhänvisningarna uppdateras, och du kommer att ombes att antingen förkasta din manuellt inskrivna text eller avstå från att uppdatera källhänvisningen (t.ex. ändringar i stilen, ändrad metadata i källan m.m.). Se FAQ.
  • I många fotnotsstilar avslutas fotnoterna automatiskt med en punkt, vilken kan stå i konflikt med fotnotstextens grammatik (t.ex. "Ohlmarks, Heimdalls Horn. menar"). Problemet kan undvikas genom punkten redigeras bort från referensstilen (se Hitta nya stilar eller skapa egna). I så fall måste du lägga till en punkt manuellt efter varje fotnotsreferens.