Referenshanteringsprogram: Zotero

Organisera och städa ditt Zoterobibliotek

Mappar

Förutom att skapa nya mappar för sökningar och för att sortera dina källor, kan du rensa i mappar dit källor sorteras automatiskt, t.ex. för att ta bort dubbletter av källor från ditt bibliotek.

 1. Pröva att söka upp och importera en källa som du redan har i ditt bibliotek.
 2. Sök upp källan i mappen Källdubbletter och skriv in extra metadata i de båda versionerna. Ändra t.ex. utgivningsåret eller stavningen i ett författarnamn.
 3. Pröva att sammanfoga källorna. Välj ut metadatan du vill spara och utforska hur det fungerar.
 4. Titta i mappen Oregistrerade källor. Här ligger osorterade källor. Pröva att dra några av källorna till andra existerande mappar eller att skapa nya mappar för dem.

Anteckningar och etiketter

Anteckningar och etiketter är ett bra sätt att märka upp källorna för att enkelt kunna hitta dem senare eller sammanfatta vad de handlar om.

 1. Lägg till en underliggande anteckning till en av källorna i ditt bibliotek.
 2. Lägg också till några nya etiketter. Kalla en av etiketterna "To read" och lägg till den till flera källor.
 3. Välj färgen röd för din etikett.
 4. Utforska hur du i etikettfönstret längst ned till vänster kan hitta etiketten "To read" och få upp alla källor den hör till.

Sök i ditt bibliotek

 1. Pröva att söka med avancerade sökfunktioner i ditt bibliotek.
 2. Pröva att söka i ditt bibliotek med hjälp av etiketter.
 3. Om du har några PDF-filer sparade i ditt bibliotek, indexera dem och pröva fritextsökning i PDF-filer.

Arbeta med referenserna

 1. Öppna ett dokument och lägg in en källhänvisning i parentesstil, t.ex. Harvard, genom Add/Edit Citation.
 2. Modifiera källhänvisningen med hjälp av dialogrutan för källhänvisningar, som öppnas när du infogar eller vill ändra i en källhänvisning:
  • Pröva att skriva in författarnamnet i texten före källhänvisningen och utelämna det i källhänvisningen genom tillvalet Dölj författare.
  • Pröva att skriva källhänvisningen som "(cf. [källa], pp. 22-24)". Arbeta med fälten i dialogrutan!
  • Använd html-taggar (<i>, </i>) för att kursivera "cf.".
  • Pröva att skriva källhänvisningen som "[källa] stödjer detta argument". Arbeta med fälten i dialogrutan!
  • Vad händer om du istället skriver in "cf." i skrivprogrammet och uppdaterar källhänvisningarna?
  • Klicka i samma källhänvisning och lägg till två andra källor direkt efter den. Notera ordningen i vilken de dyker upp i dokumentet: Sorterar Zotero källorna i någon viss ordning? Pröva att flytta källorna i dialogrutan för källhänvisningar för att ändra ordningen.

1. Infoga fotnoter i Zotero 

 1. Öppna ett dokument och lägg in en källhänvisning i fotnotsstil, t.ex. Chicago Manual of Style 17th edition (full note), genom Add/Edit Citation.
 2. Modifiera källhänvisningen med hjälp av dialogrutan för källhänvisningar, som öppnas när du infogar eller vill ändra i en källhänvisning:
  • Pröva att skriva in författarnamnet i texten före källhänvisningen och utelämna det i källhänvisningen genom tillvalet Dölj författare.
  • Pröva att skriva källhänvisningen som "Cf. [källa], pp. 22-24". Arbeta med fälten i dialogrutan!
  • Använd html-taggar (<i>, </i>) för att kursivera "cf.".
  • Pröva att skriva källhänvisningen som "[källa] stödjer detta argument". Arbeta med fälten i dialogrutan!
  • Vad händer om du istället skriver in "cf." i skrivprogrammet och uppdaterar källhänvisningarna?
  • Klicka i samma källhänvisning och lägg till två andra källor direkt efter den. Notera ordningen i vilken de dyker upp i dokumentet: Sorterar Zotero källorna i någon viss ordning? Pröva att flytta källorna i dialogrutan för källhänvisningar för att ändra ordningen.

2. Infoga fotnoter i skrivprogrammet

 1. Infoga en fotnot med skrivprogrammets fotnotsfunktion och lägg sedan in en källhänvisning i fotnoten med Zotero.
 2. Modifiera källhänvisningen med hjälp av dialogrutan för källhänvisningar, som öppnas när du infogar eller vill ändra i en källhänvisning. Använd samma övningar som ovan.
 3. Till skillnad från när du infogat hela fotnoten i Zotero, kan du nu också lägga till text och fler källor i fotnoten direkt i dokumentet, före och efter källhänvisningen. Pröva att lägga in källor och skriva texten "[Källa A] och [källa B]. Detta menar även [källa C]." i en fotnot. (Undvik alltid att skriva i källhänvisningen, d.v.s. det gråmarkerade fältet!)
  • Se om du kan få till samma text genom att bara arbeta i dialogrutan för källhänvisningar. Beroende av referensstil kan det vara svårt eller omöjligt. Notera skillnaderna i arbetssätt.

Import och export

 1. Exportera referenser i ett valfritt format (t.ex. RIS, Zotero RDF, CSV).
 2. Markera några referenser och skapa en referenslista med hjälp av Zotero.

Plugins till Zotero

Ladda ner en valfri plugin som passar ditt behov via Plugins for Zotero och pröva hur den fungerar.

Hitta och installera nya stilar

Det finns otaliga referensstilar till Zotero förutom dem som redan är förinstallerade. Det finns flera sätt att hitta nya stilar att installera.

Installera nya stilar

 1. Gå antingen via Zotero.org/styles eller via Redigera > Inställningar > Källhänvisa > Få ytterligare stilar... i Zotero och sök fram en stil som inte redan finns installerad. Sök t.ex. stilen "Glossa" för tidskriften med samma namn. Försök också att hitta en fotnotsstil.
 2. Ladda ned filen till datorn och installera den genom att gå tillbaka till Källhänvisa och klicka på plustecknet (+).
 3. Öppna ett nytt dokument och pröva att lägga till några källhänvisningar med den nya stilen.

Hitta en stil efter utseende

 1. Gå till http://editor.citationstyles.org > Search by example.
 2. Sök fram en stil som kommer nära följande exempel:

In-text citation: Magiru and Magiru, "Legal language and criminal conversation in medieval society and legends".

Bibliographic entry: Magiru, Anca and Ionel Magiru. "Legal language and criminal conversation in medieval society and legends." Contemporary Readings in Law and Social Justice 4, no. 1 (2012): 618–26.

 • Tänk på att de bibliografiska uppgifterna (t.ex. författare) måste bytas ut från exemplet ovan till exemplet på webbsidan.
 • Tänk på att söka fram rätt slags källa genom att använda Previous och Next. Ovanstående exempel är en artikel i en vetenskaplig tidskrift.
 • Facit: Om du skrivit in informationen korrekt, borde t.ex. Chicago Manual of Style dyka upp bland de översta stilarna du hittar. 

3. Installera filen genom att ladda ned den till datorn och söka upp den från Zotero-fliken Källhänvisa.

4. Fortsätt att testa med egna exempel som du hittat i tidskrifter du ofta läser – kan du hitta en stil som överensstämmer med den som används i tidskriften?