Referenshanteringsprogram: Zotero

Grupper

Alla gruppmedlemmar ser inte hela biblioteket

Om alla medlemmar i en grupp inte kan se alla referenser i ett delat bibliotek, kan det bero på att gruppens ägare inte har tillräckligt mycket minne. Ägaren kan då antingen välja att inte synkronisera sitt privata bibliotek, vilket kan frigöra minne, eller köpa mer utrymme.

Jag får felmeddelandet "Du har ändrat den här källhänvisningen sedan den skapades av Zotero. Vill du behålla dina ändringar och förhindra framtida uppdateringar?"

Om du gått in i källhänvisningen, det vill säga det grå fältet som Zotero skapat, och ändrat något, kommer du att få det här meddelandet i något skede. (Om du vill ändra en referens, klicka Add/Edit citation.) Väljer du Ja, kvarstår den ändring du lagt till manuellt, men om du går och ändrar itemets metadata eller byter referensstil så kommer hänvisningen inte att uppdateras. Klickar du Nej så uppdateras din källhänvisning, men ändringen du gjorde manuellt försvinner.

Det skapas ingen referens när jag importerar en PDF genom "drag and drop"

Det beror på att det, i PDF-filen, inte finns den metadata som behövs för att skapa en referens. Då får man antingen skriva in uppgifterna manuellt, söka upp artikeln/materialet i en databas eller hämta referensen genom att söka på artikelns DOI-nummret med hjälp av sökfunktionen:

Kan man ta bort PDF-filer utan att ta bort själva referensen?

Javisst det går, klicka på pilen till vänster om ikonen så att PDF-filen syns, högerklicka på PDF-fältet och välj "Flytta källa till papperskorgen..."  i menyn.

 

Jag ser ingen Zotero-ikon i Firefox webbläsare fast jag har laddat ner Connector

I Firefox så måste man aktivera tillägget innan det dyker upp, du hittar tillägget under pusselbiten uppe i högra hörnet på webbläsaren.

När jag laddar ner från DiVA så kommer det bara en PDF-fil och ingen metadata

Du har då troligen laddat ner från den öppna pdf-filen. Backa ett steg och ladda ner från DiVA, antingen från träfflistan eller själva posten.

Utrymmet i Zotero börjar bli fullt

För att spara utrymme i Zotero så kan man låta bli att synka sina PDF-filer och bara ha dem i sitt lokala Zotero-bibliotek. Under Redigera - Inställningar - Synkronisera bocka av rutan "Synkronisera innehållet i fulltext", då synkroniseras/sparas bara själva referensen i konto och du spar utrymme

 

Hur vet man vilken stil som är default för en enkel bibliografi?

Den informationen hittar du här, där du också kan välja vilken stil du vill ha:

Redigera -> Inställningar -> Exportera -> Item Format

Edit - > Preferences -> Export -> Quick Copy -> Item format

Varför kan jag inte se Zotero-ikonen i Safarí?

Zotero Connector för Safari medföljer Zotero-applikationen. Med andra ord, till skillnad från andra webbläsare, är det inte nödvändigt att installera tillägget Zotero Connector separat.
 
Även om tillägget Safari installeras automatiskt, aktiveras det inte automatiskt i Safari.
 
För att göra det, följ dessa steg: Öppna Safari. Från Safari-menyn, gå till Inställningar. Välj fliken Tillägg. I listan till vänster, markera kryssrutan bredvid Zotero Connector. Zotero-ikonen ska nu visas bredvid URL-rutan (vanligtvis till vänster om den).
 
 

Installera tillägg manuellt i Word

Hur gör jag för att installera Zotero Word-plugin i MS Word?

Svar

  1. Stäng ner Word helt och hållet (alla dokument du har framme)
  2. Gå in på Zotero desktop
  3. Gå till Verktyg - Tillägg - Tryck på Disable Zotero Word for Windows integration - Tryck på Restart - Gå tillbaka till samma ruta och tryck på Enable Word for Windows integration - Tryck på Restart
  4. Gå till Zotero desktop - Redigera Inställningar - Källhänvisningar - Ordbehandlare - Installera tillägget Microsoft Word - Slå på Word igen - Zotero plugin ska finnas där

Referensen ser konstig ut, det saknas information

Man kan behöva kontrollera mot databasen att alla uppgifter finns med och är korrekta.

Min källförteckning sorterar ÅÄÖ under A och O!

Byt språk i Zotero till svenska: Zotero -> Redigera -> Inställningar. Observera att alla referensstilar inte går att få på svenska. Det ser du i Document Preferences i Zoterofliken i ordbehandlingsprogrammet. Till exempel p som i "page" går då inte att få till s som i "sidor".

Zotero tycks inte fungera med Apple Pages?

Nej, det stämmer. För tillfället finns det ingen fungerande Zoteroplugin för Pages.

Jag vill referera till ett dataset men det finns inte sådan item type. Hur gör jag?

Zotero har än så länge inte någon item type för dataset och rekommenderar under tiden att Dokument används. Mer information hittar du här.

Flytta ett Zoterobibliotek till en annan dator

  1. Se till att Zoteroprogrammet är nedstängt på båda datorerna innan du börjar.
  2. Om du redan har öppnat Zotero på den nya datorn så har det redan skapats en Zoteromapp med filer i datorn. Börja med att radera den. Läs hur du kan lokalisera mappen i din dator.
  3. Kopiera Zoteromappen med samtliga filer från din gamla dator och flytta över dem till den nya.

 

Du kan också använda synkronisering som ett sätt att flytta bibliotek mellan datorer men om du inte har tillräckligt med lagringsutrymme på ditt Zotero-konto så följer inte alla bifogade filer med.

OBS! Du bör inte använda Export/Importfunktionen för att flytta Zoterobibliotek mellan datorer eftersom detta kan skapa problem med källhänvisningar i befintliga Worddokument och du kan få dubletter m.m.

 

Molntjänst eller nätverksyta

Du bör undvika att lagra ditt Zoterobibliotek i en molntjänst eftersom det kan skapa problem: https://www.zotero.org/support/kb/data_directory_in_cloud_storage_folder.

Om du har en Mac som synkroniseras med iCloud så kan du för säkerhets skull lagra ditt Zoterobibliotek i en mapp som inte är med i synkroniseringen. Mappen Applications brukar exempelvis vara ett säkert ställe.