Referenshanteringsprogram: Zotero

Grupper

Alla gruppmedlemmar ser inte hela biblioteket

Om alla medlemmar i en grupp inte kan se alla referenser i ett delat bibliotek, kan det bero på att gruppens ägare inte har tillräckligt mycket minne. Ägaren kan då antingen välja att inte synkronisera sitt privata bibliotek, vilket kan frigöra minne, eller köpa mer utrymme.

Felkod 1681958321

Report ID: 1681958321: "You have modified this citation since Zotero generated it. Do you want to keep your modifications and prevent future updates? Clicking 'Yes' will prevent Zotero from updating this citation if you add additional citations, switch styles, or modify the item to which it refers. Clicking 'No' will erase your changes."

Meddelandet dyker upp om du gjort ändringar manuellt i källhänvisningarna, d.v.s. skrivit in text i det grå fältet som utgör källhänvisningen. För att undvika det bör du alltid skriva texten antingen utanför det grå fältet eller i dialogrutan för källhänvisningar, som öppnas när du lägger till eller ändrar i en källhänvisning.

Om du klickar "Ja", kommer din manuellt tillagda text att behållas, men källhänvisningen (t.ex. ändrad metadata i källan eller ändringar i referensstilen) kommer inte längre att uppdateras. Om du klickar "Nej", kommer källhänvisningen att uppdateras, men din manuellt tillagda text raderas.

Det skapas ingen referens när jag importerar en PDF genom "drag and drop"

Det beror på att det, i PDF-filen, inte finns den metadata som behövs för att skapa en referens. Då får man antingen skriva in uppgifterna manuellt, söka upp artikeln/materialet i en databas eller hämta referensen genom att söka på artikelns DOI-nummret med hjälp av sökfunktionen:

Kan man ta bort PDF-filer utan att ta bort själva referensen?

Javisst det går, klicka på pilen till vänster om ikonen så att PDF-filen syns, högerklicka och välj "Flytta källa till papperskorgen..."  i menyn.

 

Jag ser ingen Zotero-ikon i Firefox webbläsare fast jag har laddat ner Connctor

I Firefox så måste man aktivera tillägget innan det dyker upp, du hittar tillägget under pusselbiten uppe i högra hörnet på webbläsaren.

När jag laddar ner från DiVA så kommer det bara en PDF-fil och ingen metadata

Utrymmet i Zotero börjar bli fullt

För att spara utrymme i Zotero så kan man låta bli att synka sina PDF-filer och bara ha dem i sitt lokala Zotero-bibliotek. Under Redigera - Inställningar - Synkronisera bocka av rutan "Synkronisera innehållet i fulltext", då synkroniseras/sparas bara själva referensen i konto och du spar utrymme

Hur vet man vilken stil som är default för en enkel bibliografi?

Den informationen hittar du här:

Edit - > Preferences -> Export -> Quick Copy -> Item format