Referensguiden

Skriva referenser till FN-dokument

När du skriver referenser så ska du alltid följa en bestämd stil och det gäller även för dokument från FN. Det finns många olika format och de varierar i vad som krävs.

I allmänhet rekommenderas att du skriver dokumentets fullständiga titel och dokumentsymbol. Om du citerar ska antingen sidnummer eller paragraf ingå. Vissa stilar kräver att webbadressen till dokumentet anges om det har hämtats från internet, samt även datum för när webbsidan granskades.

FN-biblioteket i New York, Dag Hammarskjöld Library, rekommenderar The Bluebook. Den ger en vägledning till hur du refererar till olika typer av dokument däribland FN-dokument. Boken finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Skriva referens till FN-stadgan

Charter of the United Nations

Här följer två exempel på hur man refererar till FN:s stadga.

Exempel 1

 1. Skriv namnet på författaren eller den organisation som är upphov till dokumentet, följt av ett kommatecken. I det här fallet skulle det vara United Nations.
   
 2. Skriv dokumentets titel med kursiv stil, följt av ett kommatecken. I det här fallet skulle titeln vara Charter of the United Nations.
   
 3. Skriv publiceringsdatum, följt av ett kommatecken. I det här fallet är publiceringsdatumet 24 oktober, 1945. Det räcker oftast med att skriva endast utgivningsåret.
   
 4. Skriv dokumentsymbolen, följt av ett kommatecken. I det här fallet skulle dokumentsymbolen vara "1 UNTS XVI."
   
 5. Skriv url:en eller webbadressen som användes för att nå dokumentet.
   
 6. Skriv datumet när dokumentet granskades inom parentes.
   
 7. Var noga med att referensen skrivs enligt det här formatet. Glöm inte att kursivera titeln och att sätta datumet när dokumentet granskades inom parentes: United Nations, Charter of the United Nations, 1945, 1 UNTS XVI, tillgänglig: http://www.website.com [granskad 4 Juni 2013]

Läs hela texten: How to Reference the UN Charter | eHow 

Exempel 2

Referera till FN-stadgan i APA-formatet, Citing the Charter of the United Nations.

Skriva referenser - manualer