Referensguiden

APA

Stilen APA är skapad av American Psychological Association och används ofta inom beteendevetenskaper och samhällsvetenskapliga ämnen.

Källhänvisningar i texten

När du refererar enligt APA skriver du källhänvisningarna i en parentes i texten. I parentesen skrivs författarnamn och årtal. Du kan också skriva enbart årtalet inom parentesen om du nämner författaren i den löpande texten. Et-tecken (&) används enbart inom parenteser och i referenslistan. Om du återger ett direktcitat bör du lägga till sidnummer. Några exempel:

Oftast brukar man ... (Lea & Street, 1998).
Lea och Street (1998) menar att man ...
Enligt både Bell (2006) och Furuland (2010) bör ...
"En av högskolans viktigaste uppgifter är att..." (Rimsten, 2009, s. 45).

Flera källhänvisningar på samma plats i texten

Om du vill hänvisa till två eller fler referenser i samma parentes återger du dem i alfabetisk ordning såsom de anges i referenslistan. Använd semikolon som skiljetecken:

Enligt flera forskare ... (Bell, 2006; Furuland, 2010; Lea & Street, 1998).

Författarnamn i källhänvisningen

Två författare

Båda författarnamnen anges i samtliga källhänvisningar i texten:

(Nutefall & Chadwell, 2012) ELLER
Enligt Nutefall och Chadwell (2012) så förekommer...

 

Tre, fyra eller fem författare

Samtliga författarnamn anges i den första källhänvisningen. I efterföljande källhänvisningar anges enbart det första författarnamnet följt av et al.:

(La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, 2000)
Enligt La Porta et al. (2000) så finns...

 

Sex författare eller fler

Enbart det första författarnamnet följt av et al. anges i samtliga källhänvisningar:

(Moes et al., 2015)
Enligt Moes et al. (2015) så gäller...

Författarnamn i referenslistan

Alla källhänvisningar som du har använt i din text ska redovisas i alfabetisk ordning efter författarnamnen i en referenslista. Om en publikation saknar författare används organisation istället, och om det saknas organisation sorteras en referens efter titel istället.

I APA används alltid indrag i referenslistan. Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken.

En till sju författare

Samtliga författarnamn anges i referenslistan:

Berg, T., Olson, M., Green, O., Smith, F., Wang, H., Fulton, H., & Ross, S. (2006).

 

Åtta författare eller fler

De sex första författarna skrivs ut, därefter tre punkter samt sista författarens namn:

Richmond, R. C., Skugarevsky, O., Yang, S., Kramer, M.S., Wade, K.H., Patel, R., ... Martin, R.M. (2014).

Mer om APA