Referensguiden

APA 7

Stilen APA är skapad av American Psychological Association och används ofta inom beteendevetenskaper och samhällsvetenskapliga ämnen.

Källhänvisningar i texten

När du refererar enligt APA skriver du källhänvisningarna i en parentes i texten. I parentesen skrivs författarnamn och årtal. Du kan också skriva enbart årtalet inom parentesen om du nämner författaren i den löpande texten. Et-tecken (&) används enbart inom parenteser och i referenslistan. Om du återger ett direktcitat bör du lägga till sidnummer. Några exempel:

Oftast brukar man ... (Lea & Street, 1998).
Lea och Street (1998) menar att man ...
Enligt både Bell (2006) och Furuland (2010) bör ...
"En av högskolans viktigaste uppgifter är att..." (Rimsten, 2009, s. 45).

Flera källhänvisningar på samma plats i texten

Om du vill hänvisa till två eller fler referenser i samma parentes återger du dem i alfabetisk ordning såsom de anges i referenslistan. Använd semikolon som skiljetecken:

Enligt flera forskare ... (Bell, 2006; Furuland, 2010; Lea & Street, 1998).

Författarnamn i källhänvisningen

En författare

(Bell, 2006)

 

Två författare

Båda författarnamnen anges i samtliga källhänvisningar i texten:

(Nutefall & Chadwell, 2012)
Enligt Nutefall och Chadwell (2012) så förekommer...

 

Tre eller fler författare

Ange enbart det första författarnamnet, även i den första källhänvisningen, följt av et al.:

(La Porta et al., 2000)
Enligt La Porta et al. (2000) så finns...

 

Organisation som författare

Ange organisationens namn i sin helhet samt förkortningen i den första källhänvisningen. I efterföljande källhänvisningar kan du ange förkortningen.

Första gången källan används: (World Health Organization [WHO], 2020)
alternativ om organisationen skrivs ut i löpande text: Enligt World Health Organization... (WHO, 2020)
Därefter: (WHO, 2020)

Författarnamn i referenslistan

Alla källhänvisningar som du har använt i din text ska redovisas i alfabetisk ordning efter författarnamnen i en referenslista. Om en publikation saknar författare används organisation istället, och om det saknas organisation sorteras en referens efter titel istället.

I APA används alltid indrag i referenslistan. Första raden i en referens börjar i vänstermarginalen och resterande rader har ett indrag på 5-7 tecken.

1-20 författare

Samtliga författarnamn (Efternamn samt initialer) anges i referenslistan:

Shaw, V. E., Naisbitt, D. J., Costello, E., Greenhalf, W., Park, B. K., Neoptolemos, J. P., & Middleton, G. W. (2010).

 

21 författare eller fler

De 19 första författarna skrivs ut, därefter tre punkter samt sista författarens namn:

Middleton, G., Silcocks, P., Cox, T., Valle, J., Wadsley, J., Propper, D., Coxon, F., Ross, P., Madhusudan, S., Roques, T., Cunningham, D., Falk, S., Wadd, N., Harrison, M., Corrie, P., Iveson, T., Robinson, A., McAdam, K., Eatock, M., . . . Neoptolemos, J. (2014)