Referenshanteringsprogram: Zotero

Ändra fel i metadatan

Ibland kan du upptäcka fel i metadatan, t.ex. ett felaktigt publiceringsår för en källa. Ändra aldrig direkt i källhänvisningarna i dokumentet (gråmarkerade fält i Word), eftersom alla ändringar du gör där då kommer att skrivas över igen nästa gång dokumentet uppdateras! Gör istället på följande sätt:

  1. Gå alltid först till källan inuti biblioteket i Zotero-applikationen. När du markerar källan, dyker metadatan upp till höger. Där kan du ändra felaktigheter du upptäcker under t.ex. "Utgivare" eller "Titel" genom att skriva in de korrekta uppgifterna direkt i metadatafälten. Den ändrade metadatan kommer att uppdateras i källhänvisningarna och litteraturförteckningen i ditt dokument när du klickar på Refresh under Zotero-fliken.
  2. Om du måste göra ändringar manuellt i källhänvisningarna i dokumentet, kan du använda Unlink Citations under Zotero-fliken i Word. Detta bryter kopplingen mellan Zotero och ditt Word-dokument och hindrar källhänvisningarna från att uppdateras. Du kan nu ändra i källhänvisningarna i dokumentet utan att de skrivs över.

Märk att kopplingen inte kan återställas! Om du bryter den, bör det alltså vara bland det sista du gör med dokumentet. Vi rekommenderar också att du gör en kopia av dokumentet innan du bryter kopplingen; på så sätt kommer du att ha kvar en version som du kan arbeta vidare med i Zotero om du t.ex. skulle vilja byta referensstil i dokumentet och skicka det till en annan tidskrift. 

Lägg till fält som saknas i metadatan

Om en materialtyp i Zotero saknar fält i metadatan som behövs i källhänvisningarna och som finns i en referensstil, så är det möjligt att lägga till vissa data i fältet Extra längst ned bland källornas metadata.

Lägg till varje variabel på en egen rad längst upp i fältet Extra enligt följande format: [CSL-variabel]: [värde], t.ex. "Original Date: 1824".

En lista över tillåtna CSL-variabler hittar du på den här sidan.