Referenshanteringsprogram: Zotero

Språkinställningar

Zotero Inställningar → Avancerat kan du välja vilket språk du vill använda i ditt Zoteroprogram.

Vissa referensstilar finns tillgängliga på flera språk. Om du vill ändra språk på dina källhänvisningar och referenser i ett dokument så gör du det via knappen Document Preferences i Zotero-fliken i ditt ordbehandlingsprogram.