Referenshanteringsprogram: Zotero

Exportera och importera källor mellan program

Export

Du kan exportera en källa från ditt bibliotek för att använda den någon annanstans. Högerklicka medan en eller flera källor i biblioteket är markerade för att se dina alternativ för export. Du kan till exempel exportera en källa i RDF-format om du vill att en annan användare ska kunna importera källan till Zotero. Om du vill att källan ska kunna användas i ett annat referenshanteringsprogram, kan du använda RIS-format, vilket stöds av flera program.


Import

Du kan importera källor som till exempel finns som RDF-filer på din dator. Välj Arkiv > Importera (snabbkommando Ctrl + Shift + I).

Format som för närvarande stöds för import till Zotero hittar du här (bl.a. Zotero RDF, CSL JSON, BibTeX och RIS).


Exportera ditt bibliotek

Det rekommenderas inte att du exporterar hela ditt bibliotek via export/import-funktionen, även om det är möjligt att göra (via Arkiv > Exportera bibliotek resp. Importera). Anledningen är att information kan komma att saknas i det importerade biblioteket. Dessutom bryts länkarna till källor i tidigare skapade dokument. Välj istället att synkronisera ditt bibliotek eller att kopiera hela Zotero-mappen på samma sätt som när du säkerhetskopierar ditt bibliotek.

Du kan exportera en källa från ditt bibliotek för att använda den någon annanstans. Högerklicka medan en eller flera källor i biblioteket är markerade för att se dina alternativ för export. Du kan till exempel exportera en källa i RDF-format om du vill att en annan användare ska kunna importera källan till Zotero. Om du vill att källan ska kunna användas i ett annat referenshanteringsprogram, kan du använda RIS-format, vilket stöds av flera program.

Du kan importera källor som till exempel finns som RDF-filer på din dator. Välj Arkiv > Importera.

Exportera källor till dokument

Exportera till ordbehandlingsprogram och textredigerare

Du kan skapa en referenslista utan att använda plugins för olika skrivprogram, t.ex. för att snabbt infoga litteratur på en webbsida eller i ett dokument.

 • Under Redigera > Inställningar > Exportera väljer du den referensstil du vill använda för källorna du citerar.
 • Markera de källor du vill använda och dra dem från Zotero till ytan där du vill ha referenslistan.
 • Om du håller ned Shift och drar, kommer Zotero istället att skapa källhänvisningar.

Förslagsvis kan du lägga de källor du vill använda i referenslistan i en egen mapp i Zotero.


Exportera till Excel

För att exportera källor till Excel, markerar du källorna du vill använda i Zotero, högerklickar för att välja exportalternativ och väljer formatet CSV.

 • Spara CSV-filen på din dator.
 • Öppna ett tomt Excel-ark. Där väljer du fliken Data och Från text.

 • Sök upp CSV-filen på datorn och importera den.
 • I dialogrutan som öppnas kan du vanligtvis välja följande:
  • Ursprunglig datatyp: Avgränsade fält och Filursprung: Unicode (UTF-8)
  • Avgränsare: Komma
  • Slutför > OK

Om du vill skapa en referenslista utan att använda plugins för olika skrivprogram, t.ex. för att snabbt infoga litteratur på en webbsida, kan du helt enkelt markera de källor du vill använda och dra dem från Zotero till ytan där du vill ha referenslistan. Om du håller ned Shift och drar, kommer Zotero istället att skapa källhänvisningar. Förslagsvis kan du lägga de källor du vill använda i referenslistan i en egen mapp i Zotero.

Under Zotero > Inställningar > Exportera väljer du referensstil för källorna du citerar.