Referera enligt IEEE

Artiklar i dagstidningar, elektronisk form

Format

[Nr] X. Efternamn, "Artikelns titel," Dagstidningens titel, Dag Mån. År. Hämtad: Dag Mån. År. [Online]. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] M. Corkery och S. Maheshwari, "As customers move online, so does the holiday shopping season," The New York Times, 23 Nov. 2020. Hämtad: 1 Dec. 2021. [Online]. Tillgänglig: https://www.nytimes.com/2020/11/23/business/retailers-ecommerce-black-friday.html

[2] K. Lagerström, "Analys: Dyr bensin och blomstrande oljeindustri," SVT Nyheter, 3 Nov. 2021. Hämtad: 15 Nov. 2021. [Online]. Tillgänglig: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/dyr-bensin-och-blomstrande-oljeindustri

[3] G. Kolata, "A cancer trial's unexpected result: remission in every patient," The New York Times, 5 Jun. 2022. Hämtad: 7 Jun. 2022. [Online]. Tillgänglig: https://www.nytimes.com/2022/06/05/health/rectal-cancer-checkpoint-inhibitor.html?smid=url-share

 

Kommentarer
  • För elektroniska källor anges utöver publikationsår också det datum du tog del av materialet. Detta anges som i exemplet ovan efter ordet "Hämtad". Anledningen till detta är att elektroniskt material teoretiskt sett kan redigeras och information ändras, och då är det viktigt att ange vid vilken tidpunkt du refererar till det.

Artiklar i dagstidningar, tryckt form

Format

[Nr] X. Efternamn, "Artikelns titel," Dagstidningens titel, Dag Mån. År, Del av tidning, s. x.

 

Exempel
[1] M. Björklund, "Skulderna biter sig fast i euroländerna," Dagens Nyheter, 3 Sep. 2011, s. 20.

[2] L. Johansson, "Året när radioapparaten blev årets julklapp," Upsala Nya Tidning, 18 Nov. 2021, Ekonomi, s. 21.

[3] J. Mathews, "Disadvantaged kids hurt by keeping the pandemic’s relaxed teaching style," The Washington Post, 16 Maj 2022, Del B, s.2.

[4] G. McIvor, "Recycling socialism from the scrapheap: Sweden," The Guardian, 1 Okt. 1994, s. 15.

 

Kommentarer
  • Om artikeln förekommer i någon namngiven del av dagstidningen, såsom ekonomidelen, så anges detta före sidnumret i referensen.
  • Endast startsidan för artikeln anges, även om den sträcker sig över flera sidor.