Referera enligt IEEE

Webbsidor

Format

[Nr] Organisation/X. Efternamn. "Webbsidans titel." Webbplatsens namn. Hämtad: Datum. [Online]. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] H. Backman. "Segerstedts efterlämnade papper nu tillgängliga." Uppsala universitetsbibliotek. Hämtad: 4 Apr. 2023. [Online]. Tillgänglig: https://www.ub.uu.se/om-biblioteket/fler-nyheter/nyhet/?id=15390&typ=artikel&lang=sv

[2] Statens medieråd. "Om filmregistret." Hämtad: 4 Maj 2023. [Online]. Tillgänglig: https://www.statensmedierad.se/aldersgranser-for-film/sok-i-filmregistret/om-filmregistret

 

Kommentarer
  • Om en webbsida saknar angiven författare så anges organisationen eller myndigheten som ligger bakom texten som författare.
  • Om en webbsida har en organisation som författare och om denna är identisk med webbplatsens namn så nämns den enbart som författare. Webbplatsens namn utelämnas då. Se [2] ovan.
  • Mer informella webbplatser kan sakna webbplatsnamn. Om så är fallet kan webbplatsens namn i referensen ersättas med en kort beskrivande fras.