Referera enligt IEEE

Allmänt

Enligt IEEE-stilen ska tidskriftstiteln skrivas i förkortad form. Om du är osäker på hur ett tidskriftsnamn ska förkortas kan du söka fram tidskriften i Web of Science Journal Title Abbreviations. Klicka på första bokstaven i den aktuella tidskriftens titel och använd Ctrl + F för att söka fram tidskriften i listan.

 

Tidskriftsartikel, 1-6 författare

Format

[Nr] X. Efternamn, X. Efternamn och X. Efternamn, "Artikelns titel," Tidskriftens titel i förkortad form, vol. x, nr. x, ss. xxx-xxx, Förkortad månad. År, doi: xxx.

 

Exempel
[1] J. Belger och J. Bräuer, "Metacognition in dogs: Do dogs know they could be wrong?," Learn Behav, vol. 46, nr. 4, ss. 398-413, Dec. 2018.

[2] S. Ocklenburg, S. Isparta, J. Peterburs och M. Papadatou-Pastou, "Paw preferences in cats and dogs: Meta-analysis," Laterality, vol. 24, nr. 6, ss. 647-677, Nov. 2019.

[3] D. M. Fragaszy, "Dogs (Canis familiaris) ignore gravity," J Comp Psychol., vol. 133, nr. 1, ss. 1-3, Feb. 2019, doi: 10.1037/com0000170.

[4] A. Swall, Å. Craftman, Å. Grundberg, E. Wiklund, N. Väliaho och C. L. Hagelin, "Dog handlers' experiences of therapy dogs' impact on life near death for persons with dementia," Int J Palliat Nurs., vol. 25, nr. 2, ss. 65-71, Feb. 2019, doi: 10.12968/ijpn.2019.25.2.65.

[5] A. Ling, J. Li, L. Wen och Y, Zhang, "When trackers are aware of ESG: Do ESG ratings matter to tracking error portfolio performance?," Econ Model., vol. 125, Aug. 2023, Art. nr. 106346, doi:10.1016/j.econmod.2023.106346.

 

Kommentarer
  • Tryckta och elektroniska tidskrifter följer samma format. Om man har ett ID-nummer till artikeln, såsom ett DOI-nummer kan man lägga till det sist i referensen.

  • Använd tidskriftens förkortade titel om den har en.

  • I de fall då en artikel har ett artikelnummer istället för sidnummer så anges artikelnumret efter årtalet, se [5] ovan.

Tidskriftsartikel, fler än 6 författare

Format

[Nr] X. Efternamn et al., "Artikelns titel," Tidskriftens titel i förkortad form, vol. x, nr. x, ss. xxx-xxx, Förkortad månad. År, doi: xxx.

 

Exempel
[1] P. Piotti et al., "Effect of age on discrimination learning, reversal learning, and cognitive bias in family dogs," Learn. Behav., vol. 46, nr. 4, ss. 537-553, Dec. 2018.

[2] J. Silbert-Flagg et al., "Preparing for a student with a service animal," J Prof Nurs., vol. 36, nr. 6, ss. 458-461, Nov./Dec. 2020, doi: 10.1016/j.profnurs.2020.03.001.

[3] R. Callan et al., "Free-roaming dogs limit habitat use of giant pandas in nature reserves," Sci Rep., vol. 10, Jun. 2020, Art. nr. 10247.

 

Kommentarer
  • Tryckta och elektroniska tidskrifter följer samma format. Om man har ett ID-nummer till artikeln, såsom ett DOI-nummer kan man lägga till det sist i referensen.

  • I de fall då en artikel har ett artikelnummer istället för sidnummer så anges artikelnumret efter årtalet, se [3] ovan.

  • Använd tidskriftens förkortade titel om den har en.