Referera enligt IEEE

Elektronisk form

Format

[1] X. Efternamn, "Titel," Doktorsavhandling/Licentiatuppsats/Examensarbete/Masteruppsats, Institution, Lärosäte, Ort, Land, År. [Online]. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] J. Siöland, "Pappor som läser: en kvalitativ studie om pappors läsvanor," Kandidatuppsats, Inst. för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, Borås, Sverige, 2011. [Online]. Tillgänglig: http://hdl.handle.net/2320/8731
 
Kommentarer

Tryckt form

Format

[1] X. Efternamn, "Titel," Doktorsavhandling/Licentiatuppsats/Examensarbete/Masteruppsats, Institution, Lärosäte, Ort, Land, År.

 

Exempel
[1] D. Nordin, "Två studier av styrning i kunskapsintensiva organisationer," Doktorsavhandling, Företagsekonomiska inst., Uppsala univ., Uppsala, Sverige, 2000.
 
Kommentarer