Referera enligt IEEE

Rapport

Format, tryckt form

[Nr] X. Efternamn, "Titel," Utgivare, Utgivningsort, Land, Rapport nr, År.

 

Format, elektronisk form

[Nr] X. Efternamn, "Titel," Utgivare, Utgivningsort, Land, Rapport nr, År. Hämtad: Dag Mån. År. [Online]. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] A. Ahlberg Tidblad, "Litiumjonbatterier för stationära tillämpningar," Elforsk, Stockholm, Sverige, Rapport 2001:23, 2001.

[2] "Årsredovisning 2013," H&M, Stockholm, Sverige, 2014. Hämtad: 5 Dec. 2014. [Online]. Tillgänglig: http://about.hm.com/sv/investors/reports.html

 

Kommentarer
  • För rapporter som är del i en rapportserie anges rapportens nummer i serien, annars utelämnas detta.
  • Om ingen namngiven författare finns så utelämnas den uppgiften. Var då noga med att ange den organisation/myndighet/företag som ligger bakom rapporten som utgivare efter rapportens titel.
  • För elektroniska källor anges utöver publiceringsår också det datum du tog del av materialet. Detta anges som i exemplet ovan efter ordet "Hämtad". Anledningen till detta är att elektroniskt material teoretiskt sett kan redigeras och information ändras, och då är det viktigt att ange vid vilken tidpunkt du refererar till det.

Rapport från en av bibliotekets betaldatabaser

Format

[Nr] X. Efternamn, "Titel," Utgivare, Utgivningsort, Land, Rapport nr, År. Hämtad: Dag Mån. År. [Online]. Tillgänglig: Databasens namn.

 

Exempel
[1] "Consumer electronics: trends and analysis," Euromonitor International, London, Storbritannien, 2013. Hämtad: 1 Apr. 2014. [Online]. Tillgänglig: Databasen Passport.

 

Kommentarer
  • Eftersom det krävs prenumeration och inloggning för att komma åt rapporten behöver du inte lägga till en URL.
  • För rapporter som är del i en rapportserie anges rapportens nummer i serien, annars utelämnas detta.
  • Om ingen namngiven författare finns så utelämnas den uppgiften. Var då noga med att ange den organisation/myndighet/företag som ligger bakom rapporten som utgivare efter rapportens titel.
  • För elektroniska källor anges utöver publiceringsår också det datum du tog del av materialet. Detta anges som i exemplet ovan efter ordet "Hämtad". Anledningen till detta är att elektroniskt material teoretiskt sett kan redigeras och information ändras, och då är det viktigt att ange vid vilken tidpunkt du refererar till det.