Referera enligt IEEE

Bilder och upphovsrätt

Tänk på att bilder kan vara skyddade av upphovsrätt och att du kanske inte får reproducera dem hur som helst i ditt arbete. Läs mer om bilder och upphovsrätt vid publicering av arbeten.

Om du inte har tillstånd att reproducera en bild eller figur så kan du ändå alltid hänvisa till den, som vilken källa som helst. Då får läsaren helt enkelt söka upp källan för att kunna studera bilden. Om du vill referera till en bild utan att inkludera den i ditt arbete så kan du följa instruktionerna för hur man skriver i referenslistan nedan. Ignorera då instruktionerna kring att skriva en bildtext.

Bilder som är del av en annan källa

Format

I bildtext under bilden:

Bild/Figur/Tabell X. Bildens titel. Från [referensens ordningstal i ditt arbete, s. xx], återgiven med tillåtelse.

I referenslistan:

Fullständig referens till källan.
 

Exempel

I bildtext under bilden:

Figur 1. Genomsnittlig kaffekonsumtion från 1990 till 2016 efter land. Från [1, s. 4], återgiven med tillåtelse.

 

Figur 2. SBM in startups at the intersection of SBM and SE. Från [2, s. 242], återgiven med tillåtelse.

 

I referenslistan:

[1] G. R. Quadra et al., "A global trend of caffeine consumption over time and related-environmental impacts," Environ Pollut, vol 256, nr. 1, Jan. 2020, Art. nr. 113343.

[2] R. Godelnik och J. van der Meer, "Sustainable Business Models in an Entrepreneurial Environment," i Sustainable business models: Innovation, implementation and success, A. AAgaard, red. London, Storbritannien: Palgrave Macmillan, 2019, ss. 239–276.

 

Kommentarer
  • "Återgiven med tillåtelse" anges i bildtexten för att visa att du har upphovsrättsinnehavarens tillåtelse att återanvända bilden i fråga. Har du inte det så får du inte använda bilden.
  • Referensen i referenslistan ska vara en fullständig referens till den källa som bilden är tagen ifrån. Om du är osäker på hur referensen till källan ska se ut, se under respektive källtyp i menyn.
  • I bildtexten använder du din egen numrering av bilden. "Figur 1" om det är den första bilden i ditt arbete, "Figur 2" om det är den andra och så vidare. I hakparentesen i bildtexten anger du referensens ordningstal i ditt arbete, så om det är den tolfte unika referensen du använder i ditt arbete så blir det [12].

Bilder från webben med CC-licens

Om licensen kopplad till en bild säger att tillskrivning krävs anger du upphovsrättstillskrivning i referenslistan och anger licensen både i bildtexten till figuren och i referenslistan . Många (men inte alla) bilder med Creative Commons-licens kräver tillskrivning. 

I exemplet nedan kommer bilden på hundvalpen från Wikimedia Commons och har en Creative Commons-licens (CC BY-SA 4.0). Enligt licensen är bilden fri att använda och ändra men tillskrivning krävs. 

 

Format

I bildtext under bilden:

Bild/Figur/Tabell X. Bildens titel. Från [referensens ordningstal i ditt arbete], Licens

I referenslistan:

[1] X. Efternamn/Användarnamn, "Bildens titel," År. Hämtad: Dag Mån. År. [Elektronisk bild]. Tillgänglig: URL. Licens 

 

Exempel

I bildtext under bilden:


Bild 1. Cute puppy. Från [1], CC BY-SA 4.0

 

I referenslistan:

[1] Iamprovishal, "Cute Puppy," 2020. Hämtad: 15 Maj 2022. [Elektronisk bild]. Tillgänglig: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cute-puppy-5.jpg. CC BY-SA 4.0

 

Kommentarer
  • CC-licensen anges i bildtexten för att visa att du har tillåtelse att återanvända bilden i fråga. Har bilden ingen CC-licens och du inte på annat sätt lyckats få upphovsrättsinnehavarens tillåtelse att använda bilden så får du inte göra det.
  • I bildtexten använder du din egen numrering av bilden. "Figur 1" om det är den första bilden i ditt arbete, "Figur 2" om det är den andra och så vidare. I hakparentesen i bildtexten anger du referensens ordningstal i ditt arbete, så om det är den tolfte unika referensen du använder i ditt arbete så blir det [12]. 
  • För elektroniska källor anges utöver publiceringsår också det datum du tog del av materialet. Detta anges som i exemplet ovan efter ordet "Hämtad". Anledningen till detta är att elektroniskt material teoretiskt sett kan redigeras och information ändras, och då är det viktigt att ange vid vilken tidpunkt du refererar till det. 

Bilder från webben utan licens

Format

I bildtext under bilden:

Bild/Figur/Tabell X. Bildens titel. Från [referensens ordningstal i ditt arbete], återgiven med tillåtelse.

I referenslistan:

[#] X. Efternamn/Username, "Bildens titel," År. Hämtad: Dag Mån. År. [Elektronisk bild]. Tillgänglig: URL. 

 

Exempel

I bildtext under bilden:


Bild 1. Cute puppy. Från [1], återgiven med tillåtelse.

 

I referenslistan:

[1] Iamprovishal, "Cute Puppy," 2020. Hämtad: 15 Maj 2022. [Elektronisk bild]. Tillgänglig: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cute-puppy-5.jpg

 

Kommentarer
  • "Återgiven med tillåtelse" anges i bildtexten för att visa att du har upphovsrättsinnehavarens tillåtelse att återanvända bilden i fråga. Har du inte det så får du inte använda bilden.
  • I bildtexten använder du din egen numrering av bilden. "Figur 1" om det är den första bilden i ditt arbete, "Figur 2" om det är den andra och så vidare. I hakparentesen i bildtexten anger du referensens ordningstal i ditt arbete, så om det är den tolfte unika referensen du använder i ditt arbete så blir det [12]. 
  • För elektroniska källor anges utöver publiceringsår också det datum du tog del av materialet. Detta anges som i exemplet ovan efter ordet "Hämtad". Anledningen till detta är att elektroniskt material teoretiskt sett kan redigeras och information ändras, och då är det viktigt att ange vid vilken tidpunkt du refererar till det.